Tampereen kaupunki tekee puunkaatotöitä Lempääläntien reuna-alueella Keskuspuhdistamo-hankkeen toimeksiannosta. Puuta raivataan tulevan puhdistamon huoltotunnelin suuaukon

kohdalta korkeajännitelinjan eteläpuolelta. Tarkoitus on myöhemmin vuoden vaihteessa alkaa louhia huoltotunnelia keskuspuhdistamon tuleviin maanalaisiin tiloihin.

Puuston raivaus alkaa viikolla 33 ja kestää arviolta kaksi viikkoa.

Lisätietoja; projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka, 040 566 3564