Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee lunastuslain (29.7.1977/603) mukaista lunastuslupaa uuden jätevedenpuhdistamon tarvitsemien viemäritunneleiden rakentamista ja käyttämistä varten.

Käytöstä poistuvalta Viinikanlahden puhdistamolta jätevedet johdetaan paineviemärillä Vihilahteen, josta ne siirretään edelleen kallioviemärillä Sulkavuoreen. Raholan jätevedenpuhdistamon jätevedet johdetaan samaiseen Sulkavuoreen johtavaan kallioviemäriin Rantaperkiönkadun pystykuilua käyttäen. Lempäälän, Vesilahden ja Tampereen eteläisten kaupunginosien jätevedet johdetaan kallioviemäriin Veturinkadun pystykuilua käyttäen. Puhdistettu jätevesi siirretään Sulkavuoren puhdistamolta kallioon louhittavaa purkutunnelia pitkin Vihilahteen, missä se siirretään Pyhäjärven pohjaan asennettavaan purkuviemäriin ja johdetaan purkupaikkaan.

Kallioviemärien kokonaispituus on noin 3 kilometriä, ja ne sijaitsevat samalla asemakaavan mukaisella suojavyöhykkeellä vierekkäin mutta eri korkeusasemissa Tampereen Rantaperkiön ja Rautaharkon kaupunginosissa. Suojavyöhykealueen leveys on n. 90 metriä ja ylemmän viemäritunnelin laki n. 30 metriä maanpinnan alapuolella.

Maanomistajia koskevat rajoitukset olisivat asemakaavan 8612 mukaisia toimenpiderajoituksia maanpinnan alapuolella tapahtuville maa- ja kallioperään liittyville toimenpiteille viemäritunnelien suojavyöhykkeellä.

Tavoitteena on, että uusi puhdistamo saadaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen aluetyöt Sulkavuoressa on aloitettu. Louhintatyöt aloitetaan vuonna 2019 ja viemäritunneleiden osalta louhintatyöt aloitetaan aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella.

Viemäritunneleita varten Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee lunastuslupaa, jonka perusteella viemäritunnelien rakentaminen ja käyttäminen on mahdollista. Mikäli lunastuslupa myönnetään, käyttöoikeuksien perustaminen ja rajoittaminen käsitellään myöhemmin lunastuslain mukaisessa maanmittaustoimituksessa.

Lunastuslupaan liittyvät asiakirjat ja kartat löytyvät linkistä http://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/tunnelit

Tässä kuulemiskokouksessa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta.

Lausuman voi antaa kokouksessa pöytäkirjaan kirjattavaksi tai sen voi toimittaa kirjallisesti kokouksen jälkeen määräajassa, joka annetaan kokouksessa. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Lunastuslain 9 §:n 4. momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään

Tiistaina 4. päivänä syyskuuta 2018 klo 17
paikka: Tredu, Koivistonkylä, Koivistontie 31

 

Tampereella 18. päivänä elokuuta 2018

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy