Keskuspuhdistamon Neljännesvuosiraportti 2-3/2018 on julkaistu. Raportista löytyy tietoa hankkeen etenemisestä raportointijaksolla 1.4.-31.8.2018.

Neljännesvuosiraportti 2-2018 (Pdf, 1,2 Mt)