3.10.2018

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on valinnut ensimmäisen louhintaurakkansa tekijäksi YIT Rakennus Oy:n. 7,5 miljoonan arvoinen Louhinta 1 -urakka alkaa lokakuun aikana ja kestää ensi vuoden elokuun loppuun.

– Ensin tehdään avolouhintaa niin Sulkavuoressa kuin Prisman lähistölle tehtävän huoltoaukon ympäristössä. Samoin suoritetaan suojaverhoinjektointi, jonka tarkoituksena on estää pinnalta tulevien vesien pääsy tunnelitiloihin. Loka-marraskuussa käynnistetään varsinaiset louhintatyöt, Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo.

Louhinta 1 kattaa puhdistamolouhinnasta vajaat 20 prosenttia. Kallion sisään tehdään tässä vaiheessa lähinnä ajotunneleita noin 40 metrin syvyyteen asti. Louhetta irtoaa urakan aikana noin 250 000 irtokuutiometriä. Varsinaiset puhdistusaltaiden tilat louhitaan vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

– Avausurakan aikana syntyvä louhe ajetaan enimmäkseen välivarastopaikalle, joka sijaitsee Lahdesjärven ABC-liikenneasemaa vastapäätä. Jonkin verran louhetta ajetaan myös puhdistamon läheiselle varastoalueeksi kunnostettavalle tontille sekä Tampereen kaupungin erilaisiin rakennushankkeisiin. Louhetta kuljetetaan satakunta autokuormallista päivässä, Heinonen sanoo.

Sulkavuoressa on jo tämän vuoden aikana kaadettu louhinta-alueelta puut ja poistettu pintamaat. Samoin on puhdistettu Tampereen kaupungin hallussa olevaa pilaantunutta maa-ainesta. Pääurakoitsijana on ollut YIT Infra Oy.

Kallion sisään louhittava jätevedenpuhdistamo on Pirkanmaan kaikkien aikojen merkittävin ympäristöinvestointi. Keskuspuhdistamo valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Louhintatöistä pidetään lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle tiedotustilaisuus Tredu – Koivistontiellä (Koivistontie 31) 16.10 klo 17 alkaen.

Lisätiedot:
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
toimitusjohtaja Timo Heinonen p. 040-8202695