Sulkavuoren puhdistamotyömaalla edetään lähipäivinä kallion sisään. Keskuspuhdistamolla alkaa helmikuun alkupuolella kaikkiaan kolmen eri tunnelin räjäytystyöt. Tähän mennessä on tehty piha-alueiden avolouhintoja. Töistä vastaa YIT Suomi Oy. Tunneleita louhitaan tässä vaiheessa yhteensä noin kilometrin verran.

Kaksi tunnelia tulee Sulkavuoren puhdistamon piha-alueelle; toinen sisäänajoa, toinen ulosajoa varten. Näitä pitkin esimerkiksi rekat vievät vedenpuhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja myöhemmin valmistuville altaille, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo.

Pohjoisrinteestä Prisman puolelta louhitaan samaan aikaan huoltotunnelia. Tämä reitti toimii myös varauloskäytävänä. Kaikissa tunneleissa vapaa korkeus on runsaat neljä metriä. Myös pelastusajoneuvot mahtuvat liikkumaan niissä hyvin.

Avolouhintoja on tehty jo syksystä lähtien, ja kiveä niissä on räjäytetty yli 60 000 irtokuutiometriä. Saman verran räjäytettävää on jäljellä. Tunnelitöissä louhitaan ensi elokuuhun mennessä niin ikään noin 120 000 irtokuutiota eli runsaat 8 000 kuorma-autollista. Louhe ajetaan Tampereen kaupungin työmaille sekä väliläjitysalueille.

YIT Suomi Oy:n työmaapäällikkö Markku Okkonen sanoo tunnelilouhintojen etenevän 3 – 6 metrin katkoilla kahden erittäin nykyaikaisen porajumbon tekeminä.

Päivittäinen tarkka louhemäärä riippuu kallion laadusta ja tarkkuusvaatimuksistamme. Ensimmäiset 15 – 20 metriä edetään varsin hitaasti, koska sisäänmenon lujitukset tehdään poikkeuksellisen huolellisesti, Okkonen toteaa.

Keskuspuhdistamo on avannut ympäristöjärjestelmä EMO:n yleiseen seurantaan web-sivuillansa. Sinne pääsee kirjautumaan puhdistamon verkkosivuilta osoitteesta www.keskuspuhdistamo.fi. Siellä voi tarkastella muun muassa louhinnan etenemistä, tärinämittauspisteiden sijoituspaikkoja sekä pohjaveden pinnan korkeutta.

Tunnelien louhinta ei aiheuta liikenteen suhteen poikkeusjärjestelyjä. Louhintapaikkojen välinen väylä Sulkavuoren länsilaidan metsässä rajataan aidalla työmaa-alueeksi.

Keskuspuhdistamo valmistuu vuonna 2024. Valmistuttuaan se käsittelee Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Pirkkalan jätevedet.

Lisätietoja: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Toimitusjohtaja Timo Heinonen p. 040 820 2695

Tunnelin suuaukon lujitustyöt käynnissä Sulkavuoressa.

Kuvassa on osoitettu punaisella katkoviivalla sisään- ja ulosajotunneleiden paikka.

Valokuvat: Ari-Matti Ilkka / Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy