Keskuspuhdistamon louhintatyöt Sulkavuoressa ovat edenneet kallion sisään. Avolouhintatyöstä on tehty yli 90 prosenttia, ja ensi syksyyn saakka keskitytään tunnelien tekemiseen. Louhintatyöt urakoi YIT Suomi Oy.

Sulkavuoren etelärinteessä on jo alettu louhia sisään- ja ulosmenotunneleita. Niitä pitkin pääsevät liikkumaan esimerkiksi kallion sisään rakennettaville puhdistamoaltaille kemikaaleja tuovat rekat. Lähipäivinä alkaa myös huoltotunnelin teko Prisman lähistöllä.

Samalla räjäytysten luonne on muuttumassa. Avolouhintaa on tehty tunnelilouhintaan verrattuna suuremmilla räjähdysainemäärillä. Kallion sisässä räjähdys voi sen sijaan kestää useita sekunteja. Louhintatyömaan melu vähenee, mutta tärinävaikutukset toki säilyvät. Lähiseudulle asetettujen mittareiden mukaan räjähdykset eivät ole ylittäneet tärinälle asetettuja raja-arvoja. Melumittauksien tulokset ovat niin ikään olleet myönteisiä.

– Kutakin tunnelia jatketaan yhdellä tai kahdella räjäytyksellä per työpäivä. Näin räjäytyksiä kertyy päivää kohden kaikkiaan kahdesta neljään, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen valottaa.

Prisman puolelle rakentuvan huoltotunnelin sisäänmenon suhteen aikataulua säädettiin työturvallisuussyistä hieman hitaammaksi, kun tuli ilmi, että aukon itäpuolelta kallio on luultua heikompaa ja rikkonaisempaa. Sulkavuoren laellakin on edetty korostetun varovasti, koska sisäänmenoaukko halutaan pitää mahdollisimman hyvässä kunnossa. Syvemmällä louhintanopeutta kasvatetaan.

Avolouhinnassa irrotetusta 60 000 louhekuutiometristä osa on kuljetettu Lamminrahkan liittymätyömaalle, ja loput ovat työmaan läheisellä väliaikaisella läjitysalueella. Tässä louhintaurakassa kertyy kuljetettavaa louhetta kaikkiaan noin 120 000 kuutiota eli noin 8000 kuorma-autollista. Se ajetaan Tampereen kaupungin työmaille ja väliläjityspaikoille.

Sulkavuoren länsilaitaa kulkeva tukikohtien välinen yhdystie on työmaa-aluetta, eikä sinne saa mennä. Alueella liikkuu työkoneita, ja siellä kulkee sähkölinja. Pieneläinhautausmaan uurnalehdolle kulku on turvattu työmaa-alueen sivussa.

Alkuvuodesta 2024 käyttöön otettava keskuspuhdistamo käsittelee Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden jätevedet.

Lisätietoja:
Timo Heinonen
Toimitusjohtaja
+358 40 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Kuva Sulkavuoren ajotunnelin suuaukolta. Tunnelityön alkuvaiheessa louhitaan profiilia pienissä osissa kivilaadun ja turvallisuuden vuoksi. Kuva: Ari-Matti Ilkka