Rantaperkiönkadulla aletaan maanantaina tekemään 1200 mm pääviemäriä, jolla tullaan johtamaan jätevesiä Tampereen Raholan jätevedenpuhdistamolta Sulkavuoreen johtavaan kalliotunneliin. Kalliotunneli tulee kulkemaan Vihilahdesta Rantaperkiönkadun alitse Sulkavuoreen.

Keskuspuhdistamo käynnistää johto-osan rakentamisen jo nyt, koska Tampereen Sähkölaitoksella on Sarankulmankadulla kaukolämpötyömaa ja tekemällä työt yhtä aikaa halutaan minimoida haitat liikenteelle ja ympäristölle. Rantaperkiönkatu suljetaan työn ajaksi liikenteeltä. Väliaikainen liittymä tehdään noin 15 metrin päähän, Teboilin kylmäaseman tontin kautta. Työt Rantaperkiönkadulla päättyvät heinäkuun puoliväliin mennessä ja katu palautetaan liikenteelle.

Samassa urakassa toteutetaan Sarankulmankadun alitus kyseisellä pääviemärillä. Tämä osuus toteutetaan pääosin Rantaperkiönkadun töiden jälkeen. Työ on kokonaisuudessaan valmis lokakuun loppuun mennessä. Viemäriputken asennusurakoitsija on Pimara Oy.

Lisätietoja:
Ari-Matti Ilkka
Projektipäällikkö
+358 40 566 3564
ari-matti.ilkka@keskuspuhdistamo.fi