Keskuspuhdistamon louhintatyöt Tampereen Sulkavuoressa ovat edenneet kevään aikana yli 200 metriä kallion sisään. Lähes kaikki kallionräjäytystyö puhdistamotyömaalla on nyt tunnelilouhintaa. Avolouhinnat ovat likimain valmiita niin varsinaisen puhdistamotyömaan kuin mäen pohjoispuolelle louhittavan huoltotunnelinkin osalta.

Sulkavuoreen louhitaan ajotunneleita ensi syksyyn mennessä noin kilometrin pituudelta. Ajotunnelit louhitaan sen kokoisiksi, että niissä pystytään kulkemaan myös rekoilla. Urakan aikana tunneleista ajetaan louhetta pois ja puhdistamon käytön aikana tunneleita pitkin ajetaan vedenpuhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja. Ajotunnelit louhitaan kallion sisään kuluvan vuoden aikana.

Louhinta 1 -urakan räjäytysten paineaalto- ja äänivaikutus kantautuvat nyt kauas, kun työtä tehdään tunnelissa lähellä suuaukkoa. Keskuspuhdistamolle on tullut loppukevään aikana kyselyitä aiheesta.

‒ Kyseessä on normaali tunnelilouhinnan alkuvaiheen ilmiö. Paineaalto suuntautuu tunneliaukon suuntaisesti ja häiritsee eniten niitä, jotka ovat paineaallon linjalla. Myös tärinää ilmenee räjäytysten yhteydessä, mutta mittaukset ovat osoittaneet sen voimakkuuden olevan hyvin vähäistä raja-arvoihin verrattuna, Tampereen seudun keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen sanoo.

Tunnelitöissä syntyvää louhetta on tähän mennessä kuljetettu Tampereen ja Kangasalan rajan tuntumassa sijaitsevalle Lamminrahkan liittymätyömaalle sekä Sulkavuoren työmaatukikohdan viereiselle läjitysalueelle. Suunnitteilla on kuljettaa sitä jatkossa muille Tampereen kaupungin työmaille; esimerkiksi Sorsapuiston ja Kaupin alueille.

Sulkavuoressa on aloitettu myös Tampere-Kangasala -voimansiirtojohdon uusimiseen liittyvät työt. Sulkavuoressa uusi voimalinja sijoittuu moottoritien ja puhdistamotyömaan väliselle alueelle. Työt on aloitettu puuston kaadolla. Töistä vastaa Tampereen Sähköverkko Oy. Vihilahden alue tulee olemaan useamman urakan solmukohta. Siellä tehdään tulevina vuosina niin louhintatöitä, kuin siirtoviemäritöitäkin. Louhintatyöt käynnistyvät vuodenvaihteen tienoilla ja sitä ennen on tarkoitus tehdä joitain urakkaa valmistelevia töitä kuten puuston suojausta ja tilapäisten kevyen liikenteen väylien rakentamista. Lisäksi tehdään myös työmaaliittymä, joka varustetaan liikennevaloilla.

Sulkavuoren uumenissa aletaan vuoden 2024 alusta puhdistaa kaikki Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Hankkeen kokonaisrahoitustarve on noin 318 miljoonaa euroa. Keskuspuhdistamosta tulee moderni prosessilaitos, jonka avulla mm. purkuvesistön ravinnekuormitus pienenee merkittävästi.

Lisätietoja:
Timo Heinonen
Toimitusjohtaja
+358 40 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi