Kalliotekniikka CEOY:n keskikesällä tekemät mittaukset osoittavat, että Tampereen Sulkavuoren puhdistamotyömaan räjäytyksistä aiheutuva paineaalto ei vaurioita lähiseudun kiinteistöjä. Mittaukset tehtiin Rautaharkon omakotialueella, koska siltä suunnalta oli tullut ihmettelyjä kallioräjäytyksistä.

– Ylipaineen tuntee, ja osa ihmisistä voi kokea sen haitaksi. Mittaustulosten perusteella se on kuitenkin vaaratonta rakenteille, vaikka astiat keittiökaapissa saattavat joskus hieman helistä, Kalliotekniikan aluepäällikkö Jari Uggelberg kertoo.

– Yhteydenotot ovat liittyneet nimenomaan Koivistonkylän Prisman viereen louhittavan huoltotunnelin tekemiseen. Sulkavuoreen etelän puolelta louhittavien sisäänmeno- ja ulostulotunnelien räjäytyksistä ei ole juuri palautetta tullut.

Mittauspaikkoja oli kaksi. Toiseen oli 100 metrin ja toiseen 500 metrin matka. Lähempänä havaittiin 17 prosentin ilma-aallon ylipaine sallittuun verrattuna, ja kauempana arvo oli 23 prosenttia raja-arvosta. Kaikkiaan mitattiin kahdeksan räjäytystä. Jokainen niistä ammuttiin maksimikatkolla eli 5,5 metrin matkalla.

Samalla kertaa havainnoitiin sekä ilma-aallon painetta että tärinää. Kun jommankumman ominaisuuden mittaamiseen tarkoitettu anturi reagoi, toinenkin anturi aktivoitui mittaamaan.

– Tärinä etenee nopeammin kuin ilma-aallon paine. Yhdestäkään räjäytyksestä ei syntynyt tärinää edes sitä vertaa kuin vaikkapa hidastetöyssyn yli ajavasta isosta ajoneuvosta, Uggelberg sanoo.

Ilma-aallon painekin jäi siis pieneksi, vaikka Rautaharkossa on havaittu esimerkiksi ikkunalasien helinää. Tätä aiheuttaa pumppaus, joka syntyy, kun muutaman sekunnin räjäytyksessä ensimmäinen nalli aiheuttaa ilman laajenemista ja myöhemmät imevät ilmaa. Tämän sekoittaa helposti tärinään, mutta sitä se ei ole.

Tärinämittareita Sulkavuoren läheisyyteen pystytettiin louhintaurakan alkaessa jo parikymmentä, ja niidenkin mukaan räjäytykset on suoritettu niin, ettei niistä ole koitunut hetkellistä melua kummempaa haittaa.

Heinäkuun alusta lähtien Tampereen Keskuspuhdistamon louhintatyömaalla tehtävistä räjäytyksistä on ollut mahdollista saada ennakkotieto tekstiviestinä puhelimeensa. Palvelu on toistaiseksi käytössä noin 80 kaupunkilaisella. Hankkeen ympäristövaikutuksia, mm. tärinämittauspisteiden sijaintia, louhinnan etenemää, pohjaveden pintoja voi puolestaan seurata Keskuspuhdistamon kotisivuilta www.keskuspuhdistamo.fi (aluetiedotteet, Sulkavuoren ympäristöseurantajärjestelmä EMO).

Lisätietoja:
Kalliotekniikka CEOY
Aluepäällikkö Jari Uggelberg, 040 194 8948

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
toimitusjohtaja Timo Heinonen, 040 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi