Nuolialantien kevyenliikenteen väylän alle rakennetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon siirtoviemäriä vuosina 2020‐2022. Sitä pitkin johdetaan jätevesiä Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Siirtoviemäriputket ovat tällä osuudella suurimmillaan 1200 millimetriä halkaisijaltaan olevia betonisia putkia. Pienimmätkin putket ovat 800 millimetriä halkaisijaltaan ja niitä tulee kaivantoon kaksin kappalein.

Siirtoviemärin rakentamista valmistelevana työnä tarkistetaan suunnitellulla linjauksella olevien nykyisten kunnallisteknisten putkistojen sijainti. Kaivantoja tehdään Valmetinkadun ja Talvitien risteysten välisellä matkalla Nuolialantien pohjoispuolella. K‐market Härmälän kohdalta aina Sarankulmankadun risteykseen asti töitä tehdään Nuolialantien eteläpuolella. Kaivantoja tulee yhteensä noin 30 kappaletta. Kaivannot aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Ajoittain kevyen liikenteen käytössä on vain Nuolialantien toisen puolen väylä.

Työt aloitetaan syys‐lokakuun vaihteessa ja arvioitu kesto on noin kaksi kuukautta. Osuuden Valmetinkadulta Talvitielle urakoi Maanrakennus Ahti Virtanen Oy ja Talvitieltä eteenpäin Turtolan kaivin Oy.

Lisätietoja:
Marko Männynsalo
Projektipäällikkö
+358 40 156 2172
marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi