Lehdistötiedote 14.10.2019

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Tampereen seudun keskuspuhdistamon ympäristölupaan liittyvässä valitusasiassa. Valitukset hylättiin muilta osin, paitsi hallinto-oikeus tarkensi paria lupaehtoa. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 5.4.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamolle ja Pyhäjärveen asennettavalle purkuputkelle luvat. Pirkanmaan ELY-keskus valitti lupapäätöksestä purkuputken rakentamisen yhteydessä pohjasta irtoavien haitta-ainepitoisten sedimenttien käsittelystä. Valituksen jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus ja Keskuspuhdistamo neuvottelivat asiasta ja lupaan ehdotettiin sedimenttien käsittelyyn liittyvää täsmennystä. 

Itse puhdistamon ympäristölupa, liittyen mm. puhdistetun jäteveden laatuun, oli kiistaton alun perinkin. 

– Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputken kautta Pyhäjärven päävirtaan sekoittumisen ja kulkeutumisen kannalta parhaaseen paikkaan. Pari metriä halkaisijaltaan oleva putki joudutaan upottamaan osittain järven pohjaan, ja sen tieltä kaivetaan sedimenttejä pois. Näkemyseroa oli siitä, mitä putken alta pois siirretylle pohjaliejulle tehdään, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen sanoo.

Puhdistamo katsoi, että pohja-aines voidaan siirtää purkuputken viereen järven pohjaan. ELY taas oli sitä mieltä, että koska sedimenteissä on haitta-aineita, kuten teollisuudesta sinne päätynyttä PCB:tä, osa pohjalietteestä pitäisi ajaa pois soveltuvaan loppusijoitukseen tai käsittelyyn. 

Keskuspuhdistamo ja ELY-keskus käsittelivät yhdessä riskiarvioita eri vaihtoehtojen välillä. Lupahakemuksen täydennyksessä esitettiin, että puhdistamo peittää putken tieltä siirretyt sedimentit puhtaalla maa-aineksella tai erityisellä peitteellä ja näin haitta-aineiden leviäminen estetään. Putken asennusalue tullaan suojaamaan ns. suojaverhoilla kaivuutöiden ajaksi. Suunniteltu asennusaika on avovesikausi 2023. 

Keskuspuhdistamo jätti hiljattain ympäristölupahakemuksen Sulkavuoren puhdistamon yhteyteen rakennettavasta biokaasulaitoksesta, jonka suunnittelutyö on valmistunut.

Lisätietoja: 

Timo Heinonen

Toimitusjohtaja

+358 40 820 2695

timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

 

Kaikkiaan 1,7 km pitkä purkuputki asennetaan Pyhäjärven pohjaan. Valokuva: Timo Heinonen