Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamon tontilla aloitetaan valmistelut siirtoviemärin ja pumppaamon rakentamista varten.

Hatanpään valtatien varressa puhdistamotontilla kaadetaan puita rakentamisen vaatimilta alueilta. Keskuspuhdistamon toteutusvastuulla on kahden paineviemärin rakentaminen. Samassa urakassa paineviemärin kanssa toteutetaan myös Tampereen Veden vesihuoltolinjoja sekä Sähkölaitoksen sähkö-, kaukojäähdytys- ja kaukolämpölinjat. Yhteisurakka on ensimmäinen vaihe Viinikanlahden puhdistamon alueen muuntumista kohti uutta maankäyttöä. Urakka on jo kilpailutettu ja työt alkavat vielä tämän vuoden puolella.

– Tässä ensi vaiheessa keskuspuhdistamon viemärilinjoja rakennetaan Hatanpäänkadulle asti. Kaikkiaan mennään sitten Vihilahteen saakka, ja sieltä louhitaan viemäritunneli Sulkavuoreen, kertoo projektipäällikkö Marko Männynsalo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ltä.

Uuden jätevedenpumppaamon rakentaminen alkaa syksyllä 2020, mutta myös sen rakennusalalta kaadetaan puut samalla kertaa. Nykyinen jätevedenpuhdistamo on toiminnassa rakentamistoimien ajan ja mm. lieteautojen liikennöinnin pitää sujua. Tämä edellyttää usean toimijan urakassa hyvää työmaalogistiikkaa ja sen takia tarvitaan työmaa-alue, jolle voidaan vastaanottaa ja varastoida putkia ja tarvikkeita.

Kaadettavat puut on katselmoitu yhdessä Tampereen kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Kaupunki ottaa erikseen talteen ympäristörakentamisessa tai vaikkapa taiteen teossa hyödynnettävissä olevat puut. Loput menevät energiapuuksi. Kun yhteisurakan kaikkien osapuolten työt on saatu valmiiksi, putkikaivannon alue maisemoidaan väliaikaisesti.

Vuoden 2024 aikana käyttöönotettavassa Sulkavuoren keskuspuhdistamossa käsitellään tulevaisuudessa Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Laitos tulee kallion sisään, ja sen teknologia on modernia. Puhdistamon käyttöönotto vähentää Pyhäjärveen päätyvien epäpuhtauksien määrää, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä lisääntyy väestömäärän kasvaessa. Jäteveden puhdistamossa käsitellään myös mm. teollisuuden jätevesiä.

Kartalle on merkitty keltaisella alue, joka on työmaa-aluetta urakan aikana ja jolta puusto kaadetaan.

 

Lisätietoja: 

projektipäällikkö Marko Männynsalo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

+358 40 156 2172

marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi 

verkostopäällikkö Pekka Laakkonen

Tampereen Vesi

+358 50 552 6267

pekka.laakkonen@tampere.fi