Vuodenvaihteessa käynnistynyt Sulkavuoren keskuspuhdistamon mittavin louhintaurakka näkyy ja kuuluu Tampereella. Sulkavuoren lisäksi työt alkavat nyt myös Vihilahdessa. Porapaalutus on Vihilahden ensimmäinen työvaihe. Töitä tehdään ensin maan pinnalla ja poraamisen ääni kuuluu lähiympäristössä.

 Sulkavuoressa ensimmäisessä vaiheessa kallioon louhittiin sisään- ja ulosmenotunnelit sekä huoltotunneli. Kokonaislouhintamäärästä toteutui vajaa 20 %. Joulukuun alussa käynnistyi toinen louhintaurakka, jossa urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Tässä urakassa louhitaan maanalaiset prosessitilat Sulkavuoressa ja tehdään puhdistamon kallionvastaisia betonirakenteita. Lisäksi urakkaan kuuluu siirtoviemäritunneleiden louhiminen Sulkavuoren ja Vihilahden välille.

Vihilahdessa tunnelin suulle porataan lukkoporapaaluja patoseinäksi estämään järviveden pääsy tunneliin rakentamisen aikana. Paalut porataan 1,5 metriä ehjään kallioon ja paalut lukittuvat toisiinsa lukkoponteilla muodostaen vesitiiviin rakenteen.

Porapaalutusta tehdään maan pinnalla ja porauksen ääni kuuluu ympäristössä. Porauskohtien ympärille on rakennettu melua vaimentavia seiniä, jotta melutasot saadaan pysymään viranomaisten edellyttämissä rajoissa. Porapaalutuksen aiheuttamaa melua seurataan melumittauksin työn aikana.

Porapaalutuksen jälkeen purku- ja tuloviemäritunneleiden louhinta alkaa maan pinnalla tehtävänä avolouhintana ja etenee siitä sitten kallion sisällä aina Sulkavuoreen asti. Porapaalutus ja avolouhinta kestävät muutamia kuukausia ja kaikkineen louhintaurakka Vihilahdessa kestää vuoden 2022 kesään asti.

Sulkavuoressa räjäytyksiä toteutetaan päivittäin useita. Vihilahden ja Sulkavuoren lähialueiden asukkaat voivat liittyä tekstiviestipalveluun, jolloin on mahdollista saada etukäteen ilmoitus jokaisesta räjäytyksestä.

Kaikkiaan keskuspuhdistamon työmailla irtoaa louhetta parissa vuodessa peräti 900 000 kuutiota. ”Louhetta kuljetetaan jo nyt Sulkavuoren kallion sisältä yötä päivää. Tampereen kaupunki omistaa louheen ja tällä hetkellä sitä kuljetetaan enimmäkseen Hiedanrantaan välivarastointipaikkaan”, Vehola sanoo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Sulkavuoresta Vihilahteen louhittavat viemäritunnelit on esitetty kartalla vihreällä.