8.4.2020
Vuodenvaihteessa käynnistynyt Sulkavuoren keskuspuhdistamon toisen louhintaurakan tunnelilouhinta alkaa Vihilahdesta kohti Sulkavuorta. Urakoitsija Skanska Infra Oy on alkuvuoden aikana perustanut työmaan myös Vihilahteen. Tunneleiden louhintaa valmisteleva porapaalutus on saatu valmiiksi ja varsinainen tunnelilouhinta alkaa.

– Louhinnat alkavat huhtikuun aikana. Aloitamme avolouhinnoilla, ja kallion sisään siirrytään kesäkuussa, vastaava työnjohtaja Lauri Harri Skanska Infra Oy:stä kertoo.

Vihilahdesta louhitaan kohti Sulkavuorta viemäritunnelit, joista toisessa jätevesi siirtyy uuteen puhdistamoon ja toisessa puhdistettu vesi johdetaan Vihilahteen ja edelleen purkuputkessa Pyhä-järveen.

Louhintatyöhön liittyvät räjäytykset ajoitetaan Vihilahdessa luvan mukaisesti; huhti-toukokuussa avolouhinnat arkisin aamuseitsemän ja iltakuuden välillä ja kesäkuusta eteenpäin tunnelilouhinnat arkisin aamuseitsemän ja iltakymmenen sekä lauantaisin aamukahdeksan ja iltakuuden välille. Sunnuntaisin ei räjäytystöitä tehdä.

Louhintaurakka etenee myös Sulkavuoren kallion sisässä. Meneillään olevassa louhinta 2 -urakassa louhitaan varsinaiset puhdistamotilat.

– Tässä työvaiheessa louhitaan 690 000 kiintokuutiota kiviainesta. Maaliskuun loppuun mennessä oli louhittu ja kuljetettu Hiedanrantaan välivarastoon kiviaineksen kokonaismäärästä 13 prosenttia, Sulkavuoren louhintaurakan valvoja Harri Vehola Sitowise Oy:stä laskeskelee.

Louhetta irtoaa tällä hetkellä noin 1 800 kiintokuutiota päivässä ja tavoitteena on nostaa louhintateho 2 500 kiintokuutioon. Se edellyttää kahden lastauskoneen käyttöä.

– Urakka etenee aikataulun mukaisesti. Sulkavuoren työmaalla tehdään päivittäin kolme – neljä räjäytystä. Sekä Sulkavuoren että Vihilahden ympäristöön on asennettu tärinämittareita, joiden avulla varmistetaan, ettei lähialueiden kiinteistöihin kohdistu tärinää, joka olisi vaaraksi rakenteille. Lisäksi työvaiheiden etenemisen mukaan mitataan melutasoa siirrettävällä melumittarilla korkeimmista melun aiheuttajista ja tarvittaessa suoritetaan meluvaimennuksia, Vehola sanoo.

Sulkavuoren varapoistumisteiden eli ns. exit-kuilujen työmaateiden ja kuilujen louhinta- ja lujitustyöt ovat myös käynnissä. Työt etenevät kuilukohtaisesti tämän ja ensi vuoden aikana.

Myös siirtoviemäreiden rakentaminen etenee aikataulussa. Ensimmäinen osuus Partolassa saatiin vuoden vaihteessa valmiiksi ja parhaillaan rakennetaan siirtoviemärilinjaa Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tontilta soutustadionille asti. Seuraavaksi toteutettavat urakkaosuudet ovat Hatanpäänkatu – Hatanpään puistokuja ja Härmälänoja – Leirintäkatu.

Kun uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön, se puhdistaa Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Hankkeen rahoitustarve on noin 320 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:
Valvoja Harri Vehola
Sito Rakennuttajat Oy
+358 40 750 8564

Toimitusjohtaja Timo Heinonen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
+358 40 820 2695


Kuva:Porapaalutus käynnissä Vihilahdessa.