20.5.2020
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toteutukseen liittyvät paineviemäriurakat alkavat lähiviikkoina Raholan, Härmälän sekä Hatanpään suunnilla. Härmälässä ja Hatanpäällä työmaat aiheuttavat väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Härmälä
Härmälänojan ja Leirintäkadun välistä paineviemärilinjaa aletaan rakentaa jo ensi viikolla. Kyseessä on keskuspuhdistamon, Tampereen kaupungin sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhteisurakka. Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi siirtoviemäriputkea lähes kilometrin matkalle. Paineviemärit ovat halkaisijaltaan 800 mm.

Samassa yhteydessä asennetaan noin 330 metrin matkalle vesijohtoa ja saneerataan kevyen liikenteen väylää varsinkin Leirintäkadun päässä. Urakka valmistuu pääosin kuluvan vuoden aikana. Joi-tain viimeistelytöitä tehdään mahdollisesti vielä keväällä.

– Nuolialantiellä joudutaan tekemään väliaikaisia liikennejärjestelyjä Valmetinkadun ja Lentoko-netehtaankadun risteyksiin. Valmetinkadun risteyksen järjestelyt kestävät pidempään, noin kuukauden verran. Valmetinkadun suuntaan menevä moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä Pereentien kautta. Kevyen liikenteen järjestelyt sujuvat totuttuja reittejä, mutta lähinnä Nuolialantien eteläpuolella, projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä sanoo.

Nyt rakennettavia siirtoviemäreitä pitkin jätevesiä johdetaan Vihilahtea kohti ja sieltä edelleen maan alaisessa siirtoviemäritunnelissa Sulkavuoreen, jonne valmistuu uusi keskuspuhdistamo. Louhintatyöt Sulkavuoressa ovat hyvässä vauhdissa.

Rahola
Kesäkuun aikana käynnistyy paineviemärin rakentaminen Raholasta Pyhäjärven pohjaa pitkin Pirkkalan Satamakadulle asti. Urakassa upotetaan kaksi halkaisijaltaan 800 mm paineviemäriputkea putkipainojen avulla Pyhäjärven pohjaan.

– Urakka alkaa Raholan rannassa tehtävillä kaivu- ja louhintatöillä. Heinä-elokuussa aletaan hitsata alueelle tuotuja putkia yhteen. Ennen upottamista yhteen hitsattuja putkia varastoidaan kelluttaen Raholan puhdistamon rannan lähellä rantaviivan suuntaisesti, Ilkka mainitsee.

Pirkkalan puoleisessa rannassa tehdään muutaman sadan metrin matkalla ruoppaustöitä ennen putkien asentamista. Urakka valmistuu pääosin kuluvan vuoden aikana. Joitain viimeistelytöitä tehdään mahdollisesti vielä keväällä. Raholan nykyinen jätevedenpuhdistamo poistuu aikanaan käytöstä ja sen lähistölle rakennetaan uusi jätevesipumppaamo. Sen rakentaminen aloitetaan ke-väällä 2021.

Hatanpää
Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamon tontilta on jo rakennettu paineviemärilinja Hatanpään soutukeskukselle asti. Kesäkuussa paineviemärilinjan rakentaminen jatkuu. Soutukeskuksen ja Hatanpään puistokujan välille, noin 700 metrin matkalle asennetaan kaksi halkaisijaltaan 1000 mm paineviemäriputkea. Urakka käynnistyy ennen juhannusta ja se kestää ensi kevääseen asti.

– Yhteisurakassa uusitaan myös katurakenteita ja kunnallistekniikkaa sekä rakennetaan uutta kaukojäähdytyslinjaa. Siinä varaudutaan Hatanpään sairaala-alueen tuoreen asemakaavan mahdollistamaan rakentamiseen, projektipäällikkö Marko Männynsalo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä kertoo.

Hanke vaikuttaa merkittävästi liikennejärjestelyihin Hatanpäänkadulla ja kevyen liikenteen reitteihin Viinikanlahden ja Vihilahden välillä. Työmaan takia osoitetaan kiertoreittejä ja tehdään joitain pysäköintipaikkojen siirtoja.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
+358 40 566 3564
ari-matti.ilkka@keskuspuhdistamo.fi

Projektipäällikkö Marko Männynsalo
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
+358 40 156 2172
marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva:Siirtoviemärityömaat kartalla.