16.6.2020

Keskuspuhdistamon louhinnan paineaallot tuntuvat voimakkaimmin Hatanpäällä, kun louhin-taurakka Vihilahdessa etenee varsinaiseen tunnelilouhintaan. Lähimmissä taloissa vaikutukset ovat voimakkaimmat, mutta räjäytystyön äänet ja paineaallot purkautuvat ja leviävät suuaukolta ympäristöön sääolosuhteista riippuen välillä kauemmaksikin.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon toisessa louhintaurakassa louhitaan varsinaiset puhdistamotilat kallion sisälle Sulkavuoreen ja tulo- ja purkuviemäritunnelit Vihilahden ja Sulkavuoren välille. Viemäritunnelit louhitaan Vihilahdesta käsin Hatanpään koulun, Rautaharkon asuinalueen, ratapihan ja moottoritien alitse Sulkavuoreen. Kun suuaukolta päästään syvemmälle, tunneleiden yläpuolella on kalliokantta noin 20 metriä. Kallion päällä on vielä muuta maapeitettä kymmenisen metriä. Tunnelit ovat pohjalta viitisen metriä leveitä ja korkeutta on yli viisi metriä. Tilaa tarvitaan, jotta louhe pystytään lastaamaan kuorma-autojen kyytiin tunnelissa.

Vihilahden tunneleissa tehdään useita räjäytyksiä päivässä. Ympäristöviranomainen on vahvistanut räjäytystöille aikarajat, jolloin töitä tehdään. Räjäytystyöt ovat tarkkaan säädeltyä, korkeaa ammattitaitoa edellyttävää työtä. Jokainen räjäytys analysoidaan ja sen perusteella panostusta, porausta ja räjäytyksen pituutta säädetään tarvittaessa.

On selvää, että erityisesti tunnelilouhinnan alkuvaiheessa räjäytykset kuuluvat ja tuntuvat Vihilahden ympäristössä. Tunnelin suuaukkojen suunnassa lähimmissä kerrostaloissa vaikutukset ovat voimakkaimmat. Kesäisillä ilmoilla ihmisillä on ikkunat ja parvekkeiden ovet mahdollisesti auki ja joistakin voi tuntua, että vaikutukset tunkeutuvat sisälle asti. Joidenkin mielestä tuntemukset ovat hyvinkin epämiellyttäviä ja pelottavia. Tavallisimmin epämiellyttävä tuntemus liittyy ilmassa etenevään paineaaltoon ja sen mahdollisesti aiheuttamaan ikkunoiden helinään. Kyseessä on kuitenkin nykyisin käytössä olevalla tekniikalla vaaraton ilmiö.

”Hatanpään kerrostaloalueen korkeat kerrostalot tunnelin suuaukolta pohjoiseen vaimentavat äänivallin tavoin ilma-aallonpainetta, mutta toisaalta kovat pinnat saattavat jättää äänen ja ilma-aallonpaineen poukkoilemaan rakennusten väliin”, kertoo Jari Uggelberg Kalliotekniikka Oy:stä.

”Idässä Ilma-aallonpaine pääsee purkautumaan kohtuullisen vapaasti matalien liikerakennusten yli ja vaikutusalue voi olla pitkälläkin siinä suunnassa. Etelään ilma-aallonpaine ei todennäköisesti kulkeudu kovinkaan kauas. Sijainti eri suunnalla suuaukkoon nähden helpottaa asiaa tällä suunnalla. Lännessä lähes heti tulee vastaan metsää, joka vaimentaa ilma-aallonpainetta tehokkaasti”, jatkaa Uggelberg.

Ilma-aallonpaineeseen vaikuttaa tuulen suunta ja nopeus; vastatuuleen paine ei pääse purkautumaan niin nopeasti ja kova vastatuuli vaimentaa sitä. Puut, maanmuodot ja rakenteet vaimentavat painetta tehokkaasti. Tunnelin pituus vaikuttaa ratkaisevasti ilmiöön; mitä pidemmälle louhinta tunnelissa etenee, sitä vaimeammaksi suuaukolta purkautuva ilma-aallonpaine muodostuu.

Varsinaiset räjäytystyöt alkavat kesäkuussa ja päättyvät arviolta kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Sen jälkeen Vihilahdessa jatkuvat muut työt aina vuoteen 2024 asti.

Lisätietoja:
Valvoja Harri Vehola
Sito Rakennuttajat Oy
+358 40 750 8564

Toimitusjohtaja Timo Heinonen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
+358 40 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Kuva: Ilma-aallon paineelle altistuva alue (keltainen rajaus). Purkuviemäritunneli on länsipuolella ja tuloviemäritunneli itäpuolella, lähempänä Hatanpään valtatietä.