Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisille töille varataan enemmän aikaa kuin aiemmin on kaavailtu. Tästä syystä urakoitsijoille tullaan varaamaan työaikaa lokakuussa alkavissa urakkakilpailutuksissa niin, että jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Urakkakokonaisuus sisältää kolme projektinjohtourakkaa, joiden valmistuttua uusi keskuspuhdistamo on valmis käyttöönotettavaksi.

Sulkavuoren keskuspuhdistamohanke on suurimpia jätevedenpuhdistamoinvestointeja, mitä Suomessa on toteutettu. Vajaan vuoden aikana kilpailutettavat urakat sisältävät mm. rakennustekniset työt, prosessitekniset työt ja laiteasennukset sekä instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakat. Tavoitteena on, että sopimukset tehdään kesäkuussa 2021. Varsinaisesti urakat päästään aloittamaan työmaalla alkuvuodesta 2022.

– Muista vastaavista hankkeista saatujen kokemusten perusteella on opittu, että eräät kalliotiloissa tehtävät työvaiheet kestävät ennakoitua pidempään. Myös suunnitelmien täsmentyessä on saatu lisätietoa. On tärkeää tarkentaa aikataulua ennen urakkakilpailutuksia, jotta urakoitsija pystyy laskemaan ja suunnittelemaan työnsä realistiselta pohjalta. Kaikki louhintaurakkaan kuuluvat työvaiheet tehdään ensin loppuun ja vasta sen jälkeen Sulkavuoressa siirrytään seuraaviin urakoihin, kertoo toimitusjohtaja Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Tästä alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä, erilaisia säätöjä ja urakoiden vastaanotot. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamot jäävät Sulkavuoren käyttöönoton jälkeen asteittain pois käytöstä.

Rakentaminen alkoi kesällä 2018 Sulkavuoren rakentamista valmistelevilla urakoilla. Viime vuonna aloitettiin siirtoviemäreiden toteutus ja kaksi osuutta on jo saatu valmiiksi. Siirtoviemäriurakat saadaan valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä ja Pyhäjärveen asennettava purkuputki 2024. Raholaan ja Viinikanlahteen rakennetaan uudet jätevesipumppaamot. Ne valmistuvat vuoden 2022 lopulla.

Käynnissä olevat urakat ovat aikataulussa. Parhaillaan on käynnissä neljä urakkaa. Louhintaurakassa louhitaan varsinaiset puhdistamotilat kallion sisälle Sulkavuoreen sekä tulo- ja purkuviemäritunnelit Vihilahden ja Sulkavuoren välille. Nuolialantien varressa ja Hatanpäällä on käynnissä siirtoviemäreiden rakentaminen. Raholasta Haikkaan asennetaan Pyhäjärven pohjaan kaksi siirtoviemäriputkea. Putkia hitsataan yhteen ja niihin asennetaan painot Raholan nykyisen jätevedenpuhdistamon viereisellä alueella. Putken molemmissa päissä tehdään myös ruoppaustöitä ja putket asennetaan vielä loppuvuoden aikana Pyhäjärveen.

Sulkavuoren keskupuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Heinonen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi
+358 40 820 2695