Keskuspuhdistamon siirtoviemärityöt siirtyvät seuraavaksi Nuolialantien varteen. Viettoviemäriä rakennetaan Härmälään ja Rantaperkiöön 1,5 kilometrin matkalle Leirintäkadun ja Sarankulmankadun väliselle osuudelle. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Ensimmäisessä vaiheessa kaadetaan puita työmaan alueella.

Asennettavan putken halkaisija on yksi metri. Kun samaan kaivantoon asennetaan myös muita putkia, tarvitaan melko leveä kaivanto. Työturvallisuuden takia kaivannon reunat tuetaan, mutta kokonaisuudessaan kaivanto on viitisen metriä leveä. Puut pitää poistaa kaivannon kohdalta, mutta myös jonkin matkaa kaivannon ulkopuolelta.

”Katupuita pyritään varjelemaan, mutta valitettavasti puustoa joudutaan raivaamaan pois rakentamisen tieltä. Puut on katselmoitu Tampereen kaupungin vihersuunnittelun asiantuntijan kanssa ja kaadettavat puut on määritelty tarkasti”, sanoo projektipäällikkö Marko Männynsalo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Puunkaadot tehdään lintujen pesimäajan ulkopuolella. Puiden kaato tehdään maaliskuun aikana. Varsinaiset putkien asennustyöt lähtevät käyntiin näillä näkymin kesäkuussa. Työt valmistuvat vuoden 2022 kesään mennessä.  Töiden päätytyttä urakka-alueelle istutetaan uusia puita.

Linjaus kulkee Nuolialantien pohjoispuolella Leirintäkadulta K-Market Härmälän kulmalle asti ja siitä eteenpäin kadun eteläpuolta Sarankulmankadulle asti. Nuolialantien pohjoispuolella tehdään myös Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden toista urakkaa. Työmaat aiheuttavat liikennejärjestelyjä pääasiassa Nuolialantien kevyelle liikenteelle. Nuolialantien kevyen liikenteen väylistä on käytettävissä töiden aikana vain toinen puoli. Reitti vaihtelee työtilanteen mukaan Nuolialantien puolelta toiselle.

Keskuspuhdistamohankkeessa rakennetaan siirtoviemäreitä yhteensä 12,5 kilometrin matkalle. Siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin ja edelleen Sulkavuoreen. Siirtoviemäriputket ovat halkaisijaltaan 800 – 1200 mm ja niitä tulee kaivantoon pääsääntöisesti kaksi rinnakkain. Keskuspuhdistamon toteutusvastuulle kuuluvia siirtoviemärityömaita on sekä Pirkkalan että Tampereen puolella.

Vuoden 2020 loppuun mennessä siirtoviemärilinjaa oli valmiina 2,2 kilometriä. Parhaillaan on käynnissä Pyhäjärven pohjaan asennettavien putkien asennusurakka Raholasta Haikkaan. Varsinainen putkien asennustyö on jo saatu valmiiksi, mutta työt jatkuvat keväällä vielä rantaosuuksilla. Hatanpäänkadun ja Hatanpään puistokujan välisellä osuudella urakka on vastaanottoa vaille valmis. Työt jatkuvat muilla urakkaosuuksilla vielä vuoteen 2024 asti. Sulkavuoreen rakenteilla oleva uusi keskuspuhdistamo otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.

Lisätietoja:

Marko Männynsalo, projektipäällikkö

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

040 156 2172, marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi

Lisätietoja puiden kaatoon liittyen:

Heli Vuorilampi, Tampereen Infra Oy

Kunnossapito, metsät

050 306 0423, heli.vuorilampi@tampere.fi

             Kuva: Siirtoviemärin linjaus Nuolialantien pohjoispuolella. 

          Kuva: Siirtoviemärin linjaus vaihtuu Nuolialantien eteläpuolelle K-market Härmälän kohdalla.