Sulkavuoressa on käynnissä myös varapoistumisteiden eli ns. exit-kuilujen louhinta- ja lujitustyöt. Työmaat on aidattu ja työmaateitä risteävät kulkureitit on maastossa osoitettu.

Varapoistumisteistä on vielä avaamatta maan pintaan exit 5. Varapoistumistiet johtavat puhdistamotiloista maan pinnalle; kaksi on keskuspuhdistamoalueella ja kolme Sulkavuoren mäellä.  Avattujen kuilujen kautta räjäytystöiden paineaalto pääsee leviämään vapaasti suoraan ilmatilaan. Paineaallon vaikutuksen voi tuntea pitkänkin matkan päässä sen osuessa pystysuoriin pintoihin, mm. ikkunapintoihin. Paineaalto ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti kiinteistöjen rakenteisiin, vaikka ihminen vaikutuksen tunteekin. Louhinnat kallion sisällä puhdistamotiloissa ovat loppusuoralla.

Kallion kautta etenevää tärinäaaltoa mitataan koko louhinta-ajan katselmusalueen kiinteistöistä. Räjäytysten suuruutta säädetään siten, ettei haittaa kiinteistöille tapahdu. Kaikki katselmusalueen kiinteistöt on katselmoitu ennen räjäytyksiä ja katselmoidaan uudestaan räjäytysten päätyttyä. Sulkavuoren Keskuspuhdistamon louhinnat etenevät aikataulun mukaisesti ja puhdistamotilojen louhintojen on tarkoitus päättyä kesällä 2021 ja siirtotunneleiden syksyllä 2021. 

Sulkavuoren keskuspuhdistamon käyttöönottovaihe alkaa kesällä 2025, jolloin ensimmäiset jätevedet käännetään uudelle keskuspuhdistamolle. Tästä alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä.

Kuva: Näkymä maan pinnalta varapoistumistien pohjalle asti. (Valokuva: Henri Hakala, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy)

   

Lisätietoja:

Ari-Matti Ilkka, projektipäällikkö

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

040 566 3564, ari-matti.ilkka@keskuspuhdistamo.fi