Keskuspuhdistamon rakennustöitä varten murskataan louhetta kahdella tontilla Lahdesjärven alueella.

Särkijärvenkadun työalueella murskaus alkaa viikon 16 aikana ja työ siellä kestää noin 2-3 viikkoa.

Aarporankadun työalueella murskaus alkaa viikon 18 aikana ja työ siellä kestää arvioidusti noin 2 kuukautta. Viikolla 16, ennen murskaustyön aloittamista, Aarporankadun alueella tehdään vielä valmistelevia konetöitä.

Kuva: Murskausalueiden sijainti Lahdesjärven alueella.

Työstä aiheutuvia haittoja minimoidaan meluvaimennuksilla ja pölynsidonnalla. Lisäksi melutasoja mitataan melumittauksin. Kadut puhdistetaan ja tarvittaessa pestään niiden likaantuessa.

Keskuspuhdistamon verkkosivuilta www.keskuspuhdistamo.fi voitte seurata koko hankkeen etenemistä.

Valitamme työstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Yhteystiedot:

Urakoitsija: KVL-Tekniikka Oy, Jukka Pykäläinen, puh. 0400 730 203

Valvoja: Sitowise Rakennuttajat Oy, Harri Vehola, puh. 040 750 8564

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy: tiedotus@keskuspuhdistamo.fi