Sulkavuoren keskuspuhdistamon viemäritunneleiden louhintatyöt etenevät lähiviikkoina Rautaharkon omakotialueen alapuolelle. Viemäritunneleita louhitaan Vihilahdesta Sulkavuoreen.

Tuloviemäritunneli saavuttaa alueen ensin ja purkuviemäritunnelin louhinta on parhaillaan etenemässä pääradan alle. Louhinta etenee noin 20 metrin viikkovauhtia. Etenemään vaikuttaa kalliolaatu sekä lujitusten ja tiivistysten kulloisessakin kohdassa vaatima aika.

Tunneli on noin neljäkymmentä metriä maanpinnan alapuolella (kts. alla oleva pituusleikkaus). Tunnelit ovat pohjalta viitisen metriä leveitä ja korkeutta on yli viisi metriä. Tilaa tarvitaan, jotta louhe pystytään lastaamaan louherekkojen kyytiin tunnelissa.

Räjäytystöitä tehdään meluilmoituksen sallimien määräaikojen puitteissa arkisin aamuseitsemän ja iltakymmenen sekä lauantaisin aamukahdeksan ja iltakuuden välillä. Sunnuntaisin ei räjäytystöitä tehdä. Joinain päivinä räjäytyksiä voi olla useampia. Toisaalta joka päivä ei välttämättä räjäytetä, vaan tehdään muita louhintaurakkaan kuuluvia työvaiheita.

Asukkailla on mahdollisuus tilata tekstiviesti-ilmoitus, jolla saa tiedon seuraavasta räjäytyksestä noin 20 minuuttia ennen räjäytystä. https://www.keskuspuhdistamo.fi/tekstiviestipalvelu/

Vaikutusalueella olevat kiinteistöt on katselmoitu etukäteen. Osaan alueen kiinteistöistä on asennettu tärinämittareita, joilla seurataan räjäytyksistä syntyviä tärinöitä. Mittareita siirretään louhinnan etenemän ja mittareista saatavan tiedon perusteella. Jokainen räjäytys analysoidaan ja tarvittaessa säädetään tunnelissa tapahtuvaa porausta, panostusta ja räjäytystä siten, ettei vaurioita kiinteistöihin aiheuteta. Louhintojen päätyttyä louhinnasta vastaava urakoitsija järjestää vaikutusalueen kiinteistöissä loppukatselmuksen.

Louhintatyön etenemistä viemäritunneleissa voi seurata karttasovelluksesta. Kartta löytyy nettisivuiltamme EMO-ympäristöseurantajärjestelmästä https://emo.kalliotekniikka.fi/sv752_public/

Järjestimme louhinnoista asukastilaisuuden 24.2.2021 ja sen tallenne on katsottavissa Vimeo-videopalvelussa https://vimeo.com/516604995. Tilaisuudessa kerrottiin mm. louhintatöihin liittyvistä tarkkailuista ja vastattiin asukkaiden lähettämiin kysymyksiin.

Lisätietoja: Timo Heinonen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, puh. 040 820 2695