Rautaharkossa, Veturikadulla alkaa ensi viikolla pudotuskaivon rakentaminen. Liikenne ohjataan kiertoreitille töiden ajaksi. Kiertoreitin kadut ovat osin heikkokuntoisia ja kapeita ja sen takia niillä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Veturikadulla tehdään töitä kahdessa eri urakassa. Työt valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Louhintaurakassa porataan ensin reiät maan pinnasta alas tuloviemäritunneliin asti. Sen jälkeen asennetaan varsinaiset virtausputket porattuihin kallioreikiin. Putkia tulee Veturikadun pudotuskaivoon kaksi kappaletta.

Varsinainen betoninen pudotuskaivo rakennetaan osana siirtoviemäriurakkaa, jossa rakennetaan siirtoviemäri Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle (VV5). Kaivorakenne jää kokonaan maanpinnan alapuolelle. Maan pinnalle jää näkyviin kaksi kaivon kantta.  

Myöhemmin pudotuskaivoon yhdistetään viemäriputki, jota pitkin Lempäälän ja Vesilahden jätevedet sekä osa eteläisen Tampereen jätevesistä johdetaan pudotuskaivoon ja siitä edelleen alas Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Tämän viemäriosuuden toteuttaa Tampereen Vesi.

Viemäritunneleita louhitaan samanaikaisesti Vihilahden ja Sulkavuoren suunnista. Vihilahdesta Sulkavuoreen päin tuloviemäritunneli on jo louhittu ohi Veturikadun ja parhaillaan louhinta etenee Jalkasillankadun ja Muuntajakadun välillä.   Tuloviemäritunnelia pitkin jätevedet johdetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamoon käsittelyä varten. Puhdistettu jätevesi johdetaan Pyhäjärven purkuputkeen tuloviemäritunnelin vieressä olevaa purkuviemäritunnelia pitkin. Tunnelit ovat noin 1400 metriä pitkiä ja ne sijaitsevat noin neljäkymmentä metriä maanpinnan alapuolella.