Pyhäjärven pohjaan, Raholan ja Haikan välille asennetun siirtoviemärin viimeistelytöitä Haikan rannassa jatketaan 29.7.2021. Urakka valmistuu arviolta syyskuun puolivälissä.

Ranta-alueella tehdään vesistössä mm. ruopattujen putkiurien täyttötöitä. Kun kaikki vesistössä tehtävät työt on saatu valmiiksi ja vesi on kirkastunut, suojaverho voidaan poistaa.

Työt ovat olleet keskeytettynä Haikan rannassa pari kuukautta, koska aluehallintovirasto käsitteli Keskuspuhdistamon hakemusta yhden lupamääräyksen muuttamiseksi. Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto teki asiasta päätöksen 22.6.2021.

Muutos koski putkien asennussyvyyttä Haikan ranta-alueella. Työnaikaisten haittojen vähentämiseksi putki asennettiin jonkin verran pinnempaan kuin alun perin oli suunniteltu. Näin nykyistä Pirkkalasta Raholaan johtavaa paineviemäriä ei tarvinnut siirtää työn ajaksi. Tästä olisi aiheutunut mm. loka-ajoa ja riskiä vesistölle. Lisäksi vedenalaista louhintaa voitiin tehdä huomattavasti vähemmän. Asennetut putket sijaitsevat selvästi rannan pohjan alapuolella.

Kartalla on esitetty siirtoviemärilinja Rahola-Satamakatu (PV1).