Keskuspuhdistamo on solminut viisi urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on 161 miljoonaa euroa. Urakat alkavat vuoden 2022 alusta Sulkavuoressa ja päättyvät vuoden 2025 lopussa, jolloin uusi keskuspuhdistamo on valmis.

Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeiset rakennus- ja asennustyöt toteutetaan viitenä urakkana. Pääurakoitsija ja päätoteuttaja on työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy, joka vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä.  

Prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaa Skanska Infra Oy, sähköurakan Caverion Suomi Oy, joka toteuttaa myös LVI-urakan. Instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Valmet Automation Oy.

Urakoihin sisältyvät työt pääsevät alkamaan Sulkavuoressa vuoden 2022 alusta käynnissä olevan louhintaurakan päätyttyä.

Rakentaminen Sulkavuoressa alkoi kesällä 2018 rakentamista valmistelevilla urakoilla. Kahdessa louhintaurakassa on louhittu kalliota yhteensä noin 920 000 kiintokuutiometriä. Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu myös siirtoviemäreiden rakentaminen 12,5 kilometrin matkalle sekä kahden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Siirtoviemäriä on valmiina noin 3000 linjametriä. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Raholaan ja Viinikanlahteen alkaa vuoden 2022 alkupuolella.

Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Siitä alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä vuoden loppuun asti.

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tam-pereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä. Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten sekä asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Keskuspuhdistamo on solminut viisi urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on 161 miljoonaa euroa. Urakat alkavat vuoden 2022 alusta Sulkavuoressa ja päättyvät vuoden 2025 lopussa, jolloin uusi keskuspuhdistamo on valmis.

Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeiset rakennus- ja asennustyöt toteutetaan viitenä urakkana. Pääurakoitsija ja päätoteuttaja on työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy, joka vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä.

Prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaa Skanska Infra Oy, sähköurakan Caverion Suomi Oy, joka toteuttaa myös LVI-urakan. Instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Valmet Automati-on Oy.

Urakoihin sisältyvät työt pääsevät alkamaan Sulkavuoressa vuoden 2022 alusta käynnissä olevan louhintaurakan päätyttyä.

Rakentaminen Sulkavuoressa alkoi kesällä 2018 rakentamista valmistelevilla urakoilla. Kahdessa louhintaurakassa on louhittu kalliota yhteensä noin 920 000 kiintokuutiometriä. Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu myös siirtoviemäreiden rakentaminen 12,5 kilometrin matkalle sekä kahden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Siirtoviemäriä on valmiina noin 3000 linjametriä. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Raholaan ja Viinikanlahteen alkaa vuoden 2022 alkupuolella.

Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Siitä alkaa jätevedenpuhdis-tamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä vuoden loppuun asti.

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tam-pereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä. Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten sekä asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Heinonen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
puh. +358 40 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Kuva allekirjoitustilaisuudesta: Pääurakoitsijan ja Keskuspuhdistamon välisen sopimuksen allekirjoitus. Vasemmalta oikealle: urakoitsijan allekirjoittajina Sami Rantala ja Aki Hyrkkönen sekä tilaajan allekirjoittajina Kari Lahtinen ja Timo Heinonen.
Kuva: Pääurakoitsijan ja Keskuspuhdistamon välisen sopimuksen allekirjoitus. Vasemmalta oikealle: urakoitsijan allekirjoittajina Sami Rantala ja Aki Hyrkkönen sekä tilaajan allekirjoittajina Kari Lahtinen ja Timo Heinonen.