Härmälässä ja Rantaperkiössä rakennetaan viettoviemäriä

Viettoviemäriä rakennetaan 1,5 kilometrin matkalle Leirintäkadun ja Sarankulmankadun väliselle osuudelle. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä.

Viettoviemärin linjaus kulkee Nuolialantien pohjoispuolella Leirintäkadulta K-Market Härmälänkulmalle asti ja siitä eteenpäin kadun eteläpuolta Sarankulmankadulle asti. Nuolialantien pohjoispuolella tehdään myös Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden toista urakkaa.

Leirintäkadulle rakennetaan hajunpoistoyksikkö. Maan pinnalla on näkyvissä pieni rakennus ja maan alla betoninen kaivo.

Työmaat aiheuttavat liikennejärjestelyjä pääasiassa Nuolialantien kevyelle liikenteelle. Nuolialantien kevyen liikenteen väylistä on käytettävissä töiden aikana vain toinen puoli. Reitti vaihtelee työtilanteen mukaan Nuolialantien puolelta toiselle.

Samaan urakkaan kuuluu myös betonisten pudotuskaivojen rakentaminen Veturikadulle ja Rantaperkiönkadulle. Kaivorakenteet jäävät kokonaan maanpinnan alapuolelle.

Myöhemmin pudotuskaivoon yhdistetään viemäriputki, jota pitkin Lempäälän ja Vesilahden jätevedet sekä osa eteläisen Tampereen jätevesistä johdetaan pudotuskaivoon ja siitä edelleen alas Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Tämän viemäriosuuden toteuttaa Tampereen Vesi.

Työt alkoivat elokuun viimeisellä viikolla ja valmistuvat kesällä 2022. 

Pyhäjärven alittavan viemäriosuuden työt valmistuivat

Pyhäjärven pohjaan Raholasta Haikkaan asennettiin  kaksi halkaisijaltaan 800 mm paineviemäriputkea. Siirtoviemäriputkien upotus aloitettiin kesällä 2020. Urakan valmistuminen viivästyi hiukan alkuperäisestä aikataulusta, koska yhteen lupamääräykseen haettiin muutos Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Lupamääräys koski putkien asennussyvyyttä Haikan rannassa. Työt olivat keskeytyksissä Haikan rannassa pari kuukautta.

Siirtoviemärilinjaa valmiina 5,7 kilometriä

Keskuspuhdistamohankkeessa rakennetaan siirtoviemäreitä kaikkiaan 12,5 kilometrin matkalle. Siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin ja edelleen Sulkavuoreen. Keskuspuhdistamon toteutusvastuulle kuuluvia siirtoviemärityömaita on sekä Pirkkalan että Tampereen puolella.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Marko Männynsalo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi

puh. 040 156 2172