Raaka-aineet ja komponentit, joita jätevedenpuhdistamon rakentamisessakin tarvitaan, ovat kallistuneet huomattavan paljon parin viimeisen vuoden aikana. Hankkeen rahoitustarvearvio on nyt 346 miljoonaa euroa. Hankkeen sisällössä ei ole tapahtunut muutoksia. Omistajilta ei edellytetä lisärahoitusta, koska tämän kokoiseen kustannustason nousuun on jo aiemmin varauduttu. Korkojen mahdollisiin tuleviin muutoksiin on varauduttu korkosuojauksella.

Keskuspuhdistamo-hankkeen aiempi rahoitustarvearvio on tehty vuoden 2017 hintatasossa. Sen hetkisessä kustannustasossa koko hankkeen rahoitustarvearvioksi laskettiin 318,3 milj. euroa. Yleinen rakennuskustannusindeksi on noussut tuosta ajankohdasta yli 11 %, mutta yksittäiset raaka-aineet ja komponentit vielä enemmän. Esimerkiksi hankkeessa paljon käytettävien harjateräksen, betonin ja sähkökaapeleiden hinnannousu on ollut 20 – 40 %. Siirtoviemäreiden rakentamisessa käytettävien putkien hinnat ovat nousseet 26 %.

Rakentaminen etenee suunnitellusti

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat syyskuun loppuun mennessä 90,5 milj. euroa eli 26 % koko rahoitustarpeesta. Jatkon osalta jo 90 % on erilaisten urakka- tai muiden sopimusten piirissä.

Hanke on edennyt aikataulussa ja urakoiden toteutuksissa ei ole tapahtunut kustannusylityksiä. Louhinnat Sulkavuoressa ovat lähes valmiit ja parhaillaan tehdään urakkaan kuuluvia betonitöitä. Viisi Sulkavuoren louhinnan jälkeisten töiden urakkasopimusta allekirjoitettiin elokuussa. Meneillään on urakoiden kehitysvaihe ja rakennustyöt pääsevät alkamaan vuoden vaihteen jälkeen.   

Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu myös siirtoviemäreiden rakentaminen 12,5 kilometrin matkalle sekä kahden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Siirtoviemäriä on valmiina lähes puolet eli noin 5 700 linjametriä. Parhaillaan rakennetaan siirtoviemäriä Nuolialantien varteen ja kilpailutuksessa on ensi vuonna rakennettava Pirkkalan puoleinen osuus Naistenmatkantien varteen. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Raholaan ja Viinikanlahteen alkaa vuoden 2022 alkupuolella.

Edistymistä ja aikataulua kuvaava infograafi.
Edistyminen ja aikataulu. Kuva: Salla Lehtipuu.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon käyttöönottovaihe alkaa kesällä 2025

Rakentaminen Sulkavuoressa alkoi kesällä 2018. Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025.  

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.  Keskuspuhdistamolla on vastuu jätevedenpuhdistamon rakentamisesta, käytöstä ja kustannuksista. Osakaskuntien vesihuoltolaitokset vastaavat omasta jätevesiverkostostaan toisen vesihuoltolaitoksen tai keskuspuhdistamon siirtoviemärin liittymispisteeseen asti.   

Sulkavuoren keskuspuhdistamon toteutus on merkittävä ympäristöteko   

Uusinta tekniikkaa hyödyntävän puhdistamon ansiosta purkuvesistöön päätyvä kuormitus pienenee, vaikka seutukunnan asukasmäärä kasvaa. Esimerkiksi Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön typpikuormitus vähenee vuositasolla lähes 70 % eli 1 300 tonnista noin 400 tonniin. Se tarkoittaa, että koko läntisen Suomen vesistöjen typpikuormitus vähenee lähes neljänneksellä.

Jätevedenpuhdistamon prosessi toimii hyvin kalliotiloissa. Kallion sisään sijoitetussa puhdistamossa olosuhteet pysyvät muuttumattomina, jolloin esimerkiksi talven pakkaset eivät jäähdytä jätevesiä ja samalla hidasta kemiallisia sekä biologisia prosesseja.

Nykyisten jätevedenpuhdistamoiden alueet vapautuvat muulle maankäytölle. Sulkavuoren puhdistamo energiaomavaraisuus on korkealla tasolla. Se tuottaa 100 % omasta lämmön ja 50 % sähkön tarpeestaan lietteen mädättämisestä saatavalla biokaasulla.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Timo Heinonen

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

puh. 040 820 2695