Keskuspuhdistamon Viinikalahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden koneisto- ja LVIS-urakat on julkaistu HILMAssa 16.2.2022. Hankinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemukset, jättöaika 21.3.2022 mennessä. Osallistumishakemusten perusteella valitaan urakoitsijat lopulliseen kilpailutukseen. Lopullisten tarjousten jättöaika on 28.4.2022.

Tekniikkaurakoiden urakka-aika alkaa toukokuun alussa 2022 ja töiden tulee olla valmiit Raholassa 31.10.2023 ja Viinikanlahdessa 30.8.2024.

Pumppaamoiden rakennusurakan kilpailutus on käynnissä ja urakoitsija valitaan huhtikuussa.

Raholan jätevedenpumppaamo, julkisivu pohjoiseen.
Raholan jätevedenpumppaamo, julkisivu etelään.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamo.