Keskuspuhdistamon pisin siirtoviemäriosuus rakennetaan Pirkkalaan Haikasta Partolaan. Viemäriputket asennetaan 2,9 kilometrin matkalle pääosin Naistenmatkantien varteen.  Rakennustyöt alkoivat helmikuussa ja työt valmistuvat kesällä 2023. Työt ovat nyt siirtyneet Haikasta Naistenmatkantien varrelle. Rakentamisella on vaikutusta erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiin Naistenmatkantien varrella.

Siirtoviemäriosuus alkaa Haikasta

Raholasta, nykyisen jätevedenpuhdistamon lähistöltä on jo rakennettu Pyhäjärven pohjaan kaksi 800 mm halkaisijaltaan olevaan paineviemäriputkea. Jo rakennettu putkilinjaosuus päättyy Haikkaan, Satamakadun jätevedenpumppaamon lähistölle. Siitä alkoi nyt rakennettava osuus.

Haikassa linjaus kulkee peltoa pitkin Naistenmatkantien varteen. Työt aloitettiin peltoalueelta, nyt on siirrytty Naistenmatkantien varteen.

Kuva. Kartalle on oranssilla värillä merkitty Naistenmatkantien varteen asennettava siirtoviemäriosuus (PV2).

Viemäriputket asennetaan Naistenmatkantien varteen kevytliikenneväylän alle

Siirtoviemärit asennetaan Naistenmatkantien eteläpuolelle likimäärin Haikan grillin ja Partolan Lidlin välisellä osuudella. Naistenmatkantien ajorataa on kavennettu osalla matkaa ja kevyen liikenteen reitti on siirretty väliaikaisesti tiealueelle. Partolassa on jo valmiina Härmälän läpi tuodun siirtoviemäriosuuden päät, joihin nyt rakennettava osuus yhdistetään.

Rakennustyöt aiheuttavat kevyelle liikenteelle poikkeusjärjestelyjä Naistenmatkantien varressa.

Asukastilaisuus

Urakka-alueen lähistön asukkaille järjestetään infotilaisuus 20.4.2022 kello 17.00 Nuolialan koululla. Tilaisuudessa on paikalla Keskuspuhdistamon edustajien lisäksi urakoitsija ja valvoja.

Parhaillaan siirtoviemärityöt käynnissä Härmälässä

Parhaillaan rakennetaan viettoviemäriä myös Tampereen puolella Nuolialantien varteen. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Työt alkoivat elokuun viimeisellä viikolla viime vuonna ja valmistuvat tänä kesänä. Putkien asennustöitä on tehty läpi talven. Keväällä 2022 koko urakka-alueella tehdään vielä päällystys- ja viimeistelytöitä.  

Lisätietoja:

projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

ari-matti.ilkka@keskuspuhdistamo.fi

puh. 040 566 3564