Keskuspuhdistamo-hankkeen pääurakoitsija on vaihtunut Sulkavuoressa. Louhintaurakan jälkeen työt Sulkavuoressa jatkuvat rakennus- ja tekniikkaurakoilla. Pääurakoitsija Sulkavuoren työmaalla huhtikuun alusta alkaen on TYL Sulkavuori. Työyhteenliittymän muodostavat Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy. Skanska Infra Oy:n louhinta- ja betonityöt Sulkavuoressa päättyivät kuun vaihteessa, mutta urakan työt jatkuvat vielä siirtoviemäritunneleissa.

Työmaalogistiikka vaatii tarkkaa suunnittelua

Viime syksystä lähtien viisi urakoitsijaa on hionut työmaan yhteistä aikataulua ja miettinyt miten työt saadaan parhaiten yhteensovitettua. Sulkavuoren työmaa on iso ja työvaiheita on paljon. Kalliotiloihin kuljetetaan monenlaisia rakennustarvikkeita sekä koneita ja laitteita, joista osa on hyvinkin suurikokoisia. Kalliotiloissa työskentely asettaa omat haasteensa mm. nostoille. Työmaalla työskentelee enimmillään nelisen sataa ihmistä.  

Samaan aikaan rakennetaan myös maan päällä. Hallintorakennus valmistuu ensimmäisenä vuonna 2024. Muita maanpäällisiä rakennuksia ovat lieterakennus, biokaasulaitos, varavoima- ja muuntamorakennus sekä hallintorakennus. 60 metrin korkeuteen kohoava poistoilmapiippu on jo valmis.

Kuva. Havainnekuva maan päälle sijoittuvista rakennuksista. Vasemmalla lieterakennus ja biokaasulaitos, ajo alas kalliotiloihin keskellä näkyvistä ovista, oikealla puolella hallintorakennus. Rakennuksen takana näkyy poistoilmapiippu.  (Havainnekuva: Ramboll Finland Oy).

Siirtoviemäreiden rakentaminen etenee suunnitellusti

Siirtoviemäreitä rakennetaan yhteensä 12,5 kilometrin matkalle ja lähes puolet on jo valmiina. Parhaillaan rakennetaan kahta siirtoviemäriosuutta; Naistenmatkantien varteen Pirkkalassa ja Tampereen puolella Nuolialantien varrella. Niiden jälkeen on rakentamatta enää kaksi siirtoviemäriosuutta Hatanpäällä ja purkuputki Pyhäjärveen.

Ukrainan sodan vaikutukset Keskuspuhdistamo-hankkeeseen

Ukrainan sodalla on monenlaisia vaikutuksia rakentamiseen yleisesti ja myös Keskuspuhdistamo-hankkeessa. Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisessa tarvitaan paljon esimerkiksi terästä ja sen hinta on noussut viime kuukausina jyrkästi ja saatavuus heikentynyt. Siirtoviemäreiden rakentamisessa käytettävän putkimateriaalin hintaan vaikuttaa puolestaan öljyn hintakehitys. Muidenkin raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden ja erilaisten komponenttien saatavuudessa saattaa olla vaikeuksia lähiaikoina ja vielä lähivuosinakin. Kehitystä on tällä hetkellä vaikea ennustaa.

”Ennakoimme kaikkia hankkeen riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia säännöllisesti. Ratkomme ongelmia sitä mukaa kun niitä syntyy, yhdessä urakoitsijoiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa”, kertoo toimitusjohtaja Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Epävarmuus markkinoilla oli nähtävissä jo viime vuonna, kun Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoita kilpailutettiin. Tuolloin haluttiin varmistaa, että tarjouksia kuitenkin saadaan. Jo kilpailutusvaiheessa joidenkin raaka-aineiden hintakehityksen varalta tarjouspyyntöihin kirjattiin mm. indeksiehtoja. Näin epävakaan tilanteen vaikutuksia voitiin jakaa tilaajan ja urakoitsijan kesken mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rakentamisaikaa on jäljellä vielä neljä vuotta ja rakentaminen etenee koko ajan.

”Hankkeen toteutusaika on pitkä, meillä on rakentamista jäljellä vielä useampi vuosi. Täytyy toivoa, että markkinatilanne tästä selkiytyy.” arvelee toimitusjohtaja Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Jätevedet sisään 2025 syksyllä

Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018 ja jätevesien käsittely alkaa vuoden 2025 syksyllä. Ensin otetaan käsittelyyn Raholan jätevedenpumppaamolta tulevat jätevedet eli läntisen Tampereen, Ylöjärven sekä Pirkkalan jätevedet. Seuraavassa vaiheessa puhdistamolle otetaan jätevedet Viinikanlahden jätevedenpumppaamon suunnalta eli itäisen Tampereen ja Kangasalan jätevedet. Lempäälän ja Vesilahden jätevedet johdetaan suoraan tuloviemäritunneliin Veturikadun pudotuskaivon kautta.

Sen jälkeenkin kun jäteveden puhdistus on uudessa keskuspuhdistamossa aloitettu, tehdään vielä lietepuolella asennustöitä, viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä. Tämä käyttöönottovaihe kestää puolisen vuotta ja rakennus- ja tekniikkaurakoiden urakoitsijat poistuvat Sulkavuoresta alkuvuodesta 2026. Sitten alkaa uuden keskuspuhdistamon varsinainen toimintavaihe.