Raholassa on rakenteilla uusi jätevedenpumppaamo. Työt aloitettiin kesäkuussa 2022 ja urakka valmistuu 2024. Loppukesästä työmaalla tehtiin maanrakennus- ja perustustöitä, jonkun verran louhintaa ja pienimuotoista kiviaineisten murskausta.

Raholan jätevedenpumppaamon pohjalaatta raudoitettuna. Kuva: Mikko Vellamo, Ramboll

21.9.2022 työmaalla aloitetaan pohjalaatan valutyöt. Betoniautot eivät mahdu kulkemaan Kaarilankadun sillan alta, joten ne ajavat Simolankadun kautta. Kuljetuksia on useita päivittäin. Betonikuljetukset jatkuvat vuoden loppuun asti.         

Kaikkien kadulla liikkujien on tarpeen noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pohjalaatan valujen jälkeen alkaa elementti- ja laitetoimitukset. Rakennustarvikkeet, koneet ja laitteet kuljetetaan rakennuspaikalle Kaarilankadun kautta aina silloin, kun sillan alituskorkeus sen mahdollistaa. Muut kuljetukset joudutaan ajamaan Simolankadun kautta.