Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäiset urakat käynnistyivät vuonna 2017. Jo valmistuneita erilaisia urakoita on kymmeniä. Tällä hetkellä on käynnissä kymmenen urakkaa ja enää kaksi isompaa urakkaa on aloittamatta. 

Keskuspuhdistamo tilaajana luonnollisesti noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakeja ja työehtosopimuksia. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan ja sen valvontaorganisaation tulee mm. olla selvillä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Rakennustyömaiden pääurakoitsijoille kuuluu tilaajavastuuasioista huolehtiminen koko työmaalla ja koko alihankintaketjussa. Pääurakoitsijan velvollisuus on tarkistaa työmaalla toimivilta mm. työluvat, veroasiat, vakuutukset ja keskeiset työehdot.

Keskuspuhdistamo on nimennyt kaikille työmailleen valvontaorganisaatiot, joiden tehtäviin kuuluu valvoa, että lakisääteisiä velvoitteita noudatetaan. Valvonnalla on rajallinen mahdollisuus päästä käsiksi esimerkiksi yksittäisen aliurakoitsijan työntekijän palkkatietoihin.  Alihankintaketjuissa tilaajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa saamiinsa selvityksiin että asiat on kunnossa. 

Rakennusliitto teki Sulkavuoreen tarkastuskäynnin ja on raportoinut siitä julkisuuteen. Tätä asiaa kommentoi Rakennusliiton selvitysten valmistuttua kohteen pääurakoitsijana toimiva työyhteenliittymä TYL Sulkavuori, jonka muodostavat Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy.