Keskuspuhdistamo-hankkeessa käynnistyi kuudes rakennusvuosi. Työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Siirtoviemäriä on valmiina jo seitsemän osuutta, linjapituutena yhteensä 7,7 km. Yksi osuus on parhaillaan työn alla ja kaksi aloittamatta. Louhintatyöt Sulkavuoressa ja tunneleissa saatiin valmiiksi viime vuoden loppuun mennessä. Sulkavuoressa laitoksen eri osien rakennustekniset työt etenevät. Maan päällä biokaasulaitos ja poistoilmapiippu näkyvät jo kauas. Raholassa ja Viinikanlahdessa rakennetaan jätevedenpumppaamoita. 

Viime vuoden lopussa oli eri vaiheissaan käynnissä yhteensä 10 urakkaa. Ensimmäiset jätevedet otetaan käsiteltäväksi vuoden 2025 lopulla, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä 2026.

Puhdistamotilojen ja viemäritunneleiden louhinta

Louhintatyöt on saatu kokonaisuudessaan valmiiksi. Ensimmäisessä louhintaurakassa Sulkavuoressa tehtiin avolouhintaa maan pinnassa ja kallion sisään louhittiin ajo- ja huoltotunnelit. Toinen louhintaurakka käsitti Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita. Lisäksi urakkaan sisältyi tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhinta- ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja Vihilahden välille sekä mm. ajotunnelin suuaukon betonirakennetyöt. Urakan aikana urakkasisältöön liitettiin lisätyönä esiselkeytysaltaan lietekaivot, elementtirakenteinen sisäänajorakennus ja siihen liittyvä tekniikkatunneli, sekä poistoilmapiippu.

Ensimmäinen louhintaurakka valmistui loppuvuodesta 2019 ja toisen louhintaurakan viimeinen urakkaosa vastaanotettiin marraskuussa 2022.

Sulkavuori

Sulkavuoren rakennusteknisten töiden työmaavaihe alkoi huhtikuussa 2022. Urakasta vastaa TYL Sulkavuori. Rakennustekniset työt ovat nyt käynnissä täysimääräisesti sekä maan päällä että kalliotiloissa. Kalliotiloissa tehdään rakennustöitä laitoksen käytävillä, vesialtaissa ja tulopumppaamossa. Maan päällä biokaasulaitos on harjakorkeudessa. Betonia on valettu rakennusurakassa tammikuun loppuun mennessä noin 19 800 m3. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä päivittäin keskimäärin 280 henkilöä.

Prosessiputkisto- ja koneistourakan työmaatukikohta on valmistunut Sulkavuoreen ja työmaahenkilöstöä on jo työmaalla. Urakan ensimmäisinä töinä on tehty tulopumppaamon putkiasennuksia. Muualla laitostiloissa on tehty erilaisia laiteasennuksia ja piiloon jäävien putkien asennuksia. Sähköurakassa ensimmäisinä työvaiheina on tehty maadoitustöitä.  LVI-urakassa on tehty viemäri-, kaivo- ja lattialämmitysputkiasennuksia.

Keväällä rakennustyöt puhdistamotiloissa jatkuvat ja siellä päästään aloittamaan laajemmin prosessiputkisto- ja koneistoasennukset.  Maan päällä valmistellaan alueita seuraavien rakennusten rakentamista varten ja aloitetaan sitten niiden runkotyöt. Hallintorakennus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2024.

Viemäriosuudet Härmälässä ja Hatanpäällä valmiit

Härmälässä Nuolialantiellä aloitettiin siirtoviemärin rakentaminen viime vuoden elokuussa. Halkaisijaltaan 1000 mm viettoviemäriputki asennettiin Leirintäkadun ja Rantaperkiönkadun väliselle osuudelle. Keskuspuhdistamo-hankkeessa on monissa urakkaosuuksissa tehty yhteistyötä muiden infra-rakentajien kanssa ja niin tässäkin. Urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakensi uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki teki kevyen liikenteen väylän parannuksia. Viemäriosuus on merkitty kartalle tunnuksella VV5.    

Hatanpäällä alkoi viime keväänä Vihilahdenkujan yhteisrakentamishanke, jossa asennettiin Keskuspuhdistamon siirtoviemäriä PV8. Hankkeessa oli Keskuspuhdistamon lisäksi Tampereen kaupunki, joka uusi samassa urakassa kevytliikenneväylää, hulevesilinjaa ja valaistusta noin 150 metrin matkalle. Keskuspuhdistamo rakennutti kaksi, halkaisijaltaan 1000 mm paineviemäriä rinnakkain noin 500 metrin matkalle. Urakka valmistui lokakuussa.

Vihilahden alittavan siirtoviemäriosuuden (PV10) asennusurakka aloitetaan vielä kevään kuluessa.

Purkuputki Pyhäjärveen

Kun jätevesi on kulkenut Sulkavuoressa läpi koko puhdistusprosessin, puhdistettu jätevesi johdetaan kalliotunnelia pitkin Vihilahteen ja siitä edelleen purkuputkessa Pyhäjärveen.

Purkuputki (PL9) asennetaan Pyhäjärven pohjaan. Asennusurakan kilpailutus on loppusuoralla. Työt on tarkoitus aloittaa kuluvan kevään aikana. Purkuputki on halkaisijaltaan kaksi metriä ja pituudeltaan 1,7 km.

Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen käynnissä Raholassa ja Viinikanlahdessa

Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakennustyöt käynnistyivät viime kesänä. Raholan jätevedenpumppaamo valmistuu helmikuun 2024 ja Viinikanlahden pumppaamo vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämän jälkeen molemmilla pumppaamoilla tehdään vielä viimeistelytöitä sekä koekäyttöjä.  

Viinikanlahden pumppaamon maanalaisten tukirakenteiden teräksiset porapaalutukset ja Raholan pumppaamon allas- ja pumpputilojen runkotyöt valmistuivat joulukuun aikana.  Viinikanlahden metrin paksuinen pohjalaatta saatiin valettua juuri ennen joulua. Sen jälkeen Viinikanlahdessa on tehty maan alle sijoittuvien seinärakenteiden valumuotteja. Allastilojen ja pumppusalin seinät valettiin suoraan teräksistä porapaalukehää vasten helmikuussa.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamo sijoittuu tulevalle uudelle Viinikanlahden asuinalueelle. Alueen asemakaavoitus on käynnissä ja valmisteluvaiheen aineisto on ollut vuoden vaihteessa julkisesti nähtävillä.

Raholassa on alkuvuoden aikana pystytetty rakennuksen maan päällisten osien seinäelementtejä. Tulevan kevään ja alkukesän aikana aloitetaan myös putkisto- ja laiteasennukset sekä instrumentointi- ja automaatiourakan työt.