Keskuspuhdistamon pisin siirtoviemäriosuus rakennettiin Pirkkalaan Haikasta Partolaan. Putkiosuus on 2,9 kilometriä ja se sijoittuu pääosin Naistenmatkantien varteen.  Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2022 ja työt valmistuvat kesällä 2023.  

Siirtoviemäri Satamakatu-Partola (PV2) alkupää on Haikassa, Satamakadun pumppaamon tuntumassa. Siinä putki on liitetty Raholasta Pyhäjärven pohjaan rakennettuun linjaan (PV1). Haikassa linjaus kulkee peltoa pitkin Naistenmatkantien varteen. Partolassa putket yhdistettiin Härmälän läpi tuotuun siirtoviemärilinjaan PV3).  

Kuva. Kartalle on oranssilla värillä merkitty Naistenmatkantien varteen asennettu siirtoviemäriosuus (PV2).