Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on valinnut tekniikan lisensiaatti Jukka Meriluodon yhtiön toimitusjohtajaksi 1.3.2024 alkaen.

Meriluodolla laaja vesihuollon eri osa-alueiden osaaminen. Hän siirtyy Keskuspuhdistamolle seudullisen vesihuoltoyhtiön HS-Veden toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on työskennellyt 7,5 vuotta. Tätä ennen hän on toiminut mm. vesihuollon urakoinnissa ja suunnittelussa.

Nykyinen toimitusjohtaja Timo Heinonen siirtyy johtamaan meneillään olevaa investointihanketta (Sulkavuoren keskuspuhdistamo, pumppaamot ja siirtoviemärit).

Keskuspuhdistamon toimitusjohtajan tehtävän haku herätti runsaasti mielenkiintoa ja hallitus pääsi suorittamaan valinnan hyvien hakijoiden joukosta. Kiitämme hakijoita!

Kari Lahtinen

hallituksen puheenjohtaja (puh. 050 561 9599)