10.3.2016 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon kalliotutkimukset Sulkavuoressa

Taratest Oy suorittaa Sulkavuoren alueella maalis-kesäkuun aikana kalliotutkimuksia liittyen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n suunnittelemaan jätevedenpuhdistamoon.

Tutkimuksiin kuuluu:
– porakonekairauksia kalliopinnan tason selvittämiseksi
– kallionäytekairauksia, jännitystilamittausta ja seismisiä luotauksia kallion laadun
selvittämiseksi
Lisäksi alueella tehdään pohjavesiputkien asennuksia alueen pohjavesitason seurantaa varten.
Työstä voi aiheutua lievää meluhaittaa, maastoliikennettä, puuston raivausta sekä tilapäisiä
katkoksia/esteitä alueen liikenne- ja polkuverkostolle. Työmaa-alueet merkitään ja aidataan
selvästi. Aidatuille työmaa-alueille on turvallisuuden vuoksi sivullisilta pääsy kielletty.

Lisätiedot:
Kalliotutkimukset:
Taratest Oy
Toimitusjohtaja Tero Mäkinen
tero.makinen@taratest.fi

Taratest on geotekniikan ja ympäristötutkimusten asiantuntija

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Toimitusjohtaja Timo Heinonen
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy