Logo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Tampereelle, Sulkavuoreen toteutetaan uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo kallion sisään. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen – ja siitä edelleen alapuoliseen vesistöön – päätyvä jätevesien aiheuttama vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa.

Uuden keskuspuhdistamon toteutus on usean kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi, kokonaisbudjetti on noin 300 milj. €. Rakennustöiden työllistämisvaikutus on 3 250 henkilötyövuotta.

Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa tänä vuonna ja ensi vuoden aikana alkavat ensimmäiset siirtoviemäreiden rakennustyöt. Puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankkeen historiasta ja tarkemmasta sisällöstä kerrotaan enemmän kohdassa hankekuvaus.
Kysymyksiä ja vastauksia hankkeesta lue lisää >>

Ajankohtaista

Euroopan investointipankki (EIB) on päättänyt myöntää Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle 150 miljoonan euron luoton hankkeen toteuttamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää Sulkavuoren keskuspuhdistamoon, siirtoviemäreihin, viemäritunneleihin ja jäteveden pumppaamoihin. (27.11.2018)
Työmaiden vaikutuksista eri alueilla kerrotaan kohdassa aluetiedotteet.