Jäte­veden­puh­dis­tus­ta ympäristön ja Tampereen seudun hyväksi

Tampereella on käynnissä seudullinen suurhanke: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen. Jätevedenpuhdistamo rakennetaan tukevasti kallion sisään. Se vastaa kasvavan väestömäärän tarpeisiin ja turvaa jätevesien käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 

Rakentamisella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia Pirkanmaan seudulle. Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018, ja seuraavana vuonna aloitettiin siirtoviemärien rakennustyöt. Jätevedenkäsittely keskuspuhdistamolla aloitetaan vuonna 2025. Laadukas jätevedenkäsittely parantaa alueen vesistöjen tilaa ja virkistysmahdollisuuksia. 

Hinausta odottava putkiosuus Sankilan rannassa.

Ajankohtaista

Purkuputken hinaaminen Sankilasta Vihilahteen alkaa

13.5.2024

Sankilan rannassa Pirkkalassa on odottanut talven ajan valmiina 480 metrin pituiseksi hitsattu putkiosuus. Nyt kun olosuhteet ovat suotuisa, voidaan ensimmäinen putkiosuus hinata Vihilahteen.

Mitä tapahtuu nyt

Hatanpään ja Vihilahden ympäristöön sijoittuu vielä kaksi siirtolinjaurakkaa; purkuputki Pyhäjärveen (PL9) ja Vihilahden alittava siirtoviemäri (PV10). Työt eivät ole vielä käynnistyneet. LIsää tietoa töiden vaiheista löytyy kohdassa Hatanpää ja Vihilahti

Pirkkalassa Naistenmatkantiellä tehdään siirtoviemäritöitä (PV2) Satamakadun ja Partolan välillä noin kolmen kilometrin matkalla.

Raholassa rakennetaan jätevedenpumppaamoa nykyisen jätevedenpuhdistamon viereiselle tontille.  Se valmistuu kesällä 2024.

Käynnissä on rakennus- ja tekniikkaurakat. Urakat valmistuvat alkuvuodesta 2026.

Sulkavuoren rakennustekninen urakka (PJURAK) ulottuu myös Vihilahteen. Lisää kohdassa Vihilahti

Viinikanlahteen rakennetaan jätevedenpumppaamoa.  Se valmistuu 2024.

Hankkeen esittelyvideot

Katso video

Miksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo?​

Keskuspuhdistamossa on kyse innovoinnista: kyvystä luoda omalla toiminnalla pohjaa alueen tulevaisuudelle. Videolla esitellään perustietoja keskuspuhdistamosta sekä hankkeen tuomia hyötyjä Pirkanmaan alueelle.
Katso video

Perehdytysvideo työmaiden käyttöön

Katso video

Keskuspuhdistamo ja sen vesistövaikutukset

Ajan­koh­tais­vi­de­ot

Katso video

Tilannekatsaus 1-2024

Nykyinen toimitusjohtaja Timo Heinonen summaa Keskuspuhdistamo-hankkeen merkittäviä vaiheita heinäkuusta 2016 alkaen. Uusi toimitusjohtaja Jukka Meriluoto tulee mukaan valmistelemaan puhdistamon käyttöönottovaihetta ja aloittaa työssään 1.3.2024.

Katso video

Tilannekatsaus 21.9.2023

Katso video
Tilannekatsausvideo 31.5.2023

Kol­man­nes­vuo­si­ra­port­ti​

Kerromme hankkeen etenemisestä kolmannesvuosiraporteissa. Raportissa kerrotaan mm. hankinnoista, rakentamisen etenemisestä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Uusimman raportin ja aiemmat raportit löydät täältä.

Seuraa meitä somessa: