Jäte­veden­puh­dis­tus­ta ympäristön ja Tampereen seudun hyväksi

Tampereella on käynnissä seudullinen suurhanke: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen. Jätevedenpuhdistamo rakennetaan tukevasti kallion sisään. Se vastaa kasvavan väestömäärän tarpeisiin ja turvaa jätevesien käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 

Rakentamisella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia Pirkanmaan seudulle. Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018, ja seuraavana vuonna aloitettiin siirtoviemärien rakennustyöt. Jätevedenkäsittely keskuspuhdistamolla aloitetaan vuonna 2025. Laadukas jätevedenkäsittely parantaa alueen vesistöjen tilaa ja virkistysmahdollisuuksia. 

Ajankohtaista

Keskuspuhdistamo-hankkeen rahoitustarvearvio on päivitetty

21.11.2023

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on vahvistanut Keskuspuhdistamo-hankkeen päivitetyn rahoitustarvearvion 371 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentamispäätöstä tehdessä rahoitustarve arvioitiin vuoden 2017 kustannustasossa, jossa on pysytty hyvin kustannustason nousu huomioon ottaen.

 ”Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti”, toteaa toimitusjohtaja Timo Heinonen. Sulkavuoreen rakennettavan keskuspuhdistamon valmiusaste on tällä hetkellä noin 70 %, Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden 80 % ja siirtoviemäriverkoston 85 %.

Mitä tapahtuu nyt

Hatanpään ja Vihilahden ympäristöön sijoittuu vielä kaksi siirtolinjaurakkaa; purkuputki Pyhäjärveen (PL9) ja Vihilahden alittava siirtoviemäri (PV10). Työt eivät ole vielä käynnistyneet. LIsää tietoa töiden vaiheista löytyy kohdassa Hatanpää ja Vihilahti

Pirkkalassa Naistenmatkantiellä tehdään siirtoviemäritöitä (PV2) Satamakadun ja Partolan välillä noin kolmen kilometrin matkalla.

Raholassa rakennetaan jätevedenpumppaamoa nykyisen jätevedenpuhdistamon viereiselle tontille.  Se valmistuu kesällä 2024.

Käynnissä on rakennus- ja tekniikkaurakat. Urakat valmistuvat alkuvuodesta 2026.

Sulkavuoren rakennustekninen urakka (PJURAK) ulottuu myös Vihilahteen. Lisää kohdassa Vihilahti

Viinikanlahteen rakennetaan jätevedenpumppaamoa.  Se valmistuu 2024.

Hankkeen esittelyvideot

Katso video

Miksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo?​

Keskuspuhdistamossa on kyse innovoinnista: kyvystä luoda omalla toiminnalla pohjaa alueen tulevaisuudelle. Videolla esitellään perustietoja keskuspuhdistamosta sekä hankkeen tuomia hyötyjä Pirkanmaan alueelle.
Katso video

Perehdytysvideo työmaiden käyttöön

Katso video

Keskuspuhdistamo ja sen vesistövaikutukset

Ajan­koh­tais­vi­de­ot

Katso video

Tilannekatsaus 21.9.2023

Projektipäällikkö Marko Männynsalo kertoo asuinaluiden lähelle sijoittuvien Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden ympäristönäkökulmista ja toimintavarmuudesta. Työpäällikkö Janne Pietarinen esittelee urakoita, joita Skanska toteuttaa niin pumppaamoilla kuin Sulkavuoressa.
Katso video
Tilannekatsausvideo 31.5.2023
Katso video
Tilannekatsaus 27.1.2023

Kol­man­nes­vuo­si­ra­port­ti​

Kerromme hankkeen etenemisestä kolmannesvuosiraporteissa. Raportissa kerrotaan mm. hankinnoista, rakentamisen etenemisestä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Uusimman raportin ja aiemmat raportit löydät täältä.

Seuraa meitä somessa: