Jäte­veden­puh­dis­tus­ta ympäristön ja Tampereen seudun hyväksi

Tampereella on käynnissä seudullinen suurhanke: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen. Jätevedenpuhdistamo rakennetaan tukevasti kallion sisään. Se vastaa kasvavan väestömäärän tarpeisiin ja turvaa jätevesien käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 

Rakentamisella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia Pirkanmaan seudulle. Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018, ja seuraavana vuonna aloitettiin siirtoviemärien rakennustyöt. Jätevedenkäsittely keskuspuhdistamolla aloitetaan vuonna 2025. Laadukas jätevedenkäsittely parantaa alueen vesistöjen tilaa ja virkistysmahdollisuuksia. 

Mitä tapahtuu nyt

Hatanpään alueella on käynnissä Vihilahdenkuja yhteisrakentamishanke (PV8), jossa rakennetaan siirtoviemäriä 500 metrin matkalle. 

Pirkkalassa Naistenmatkantiellä tehdään siirtoviemäritöitä (PV2) Satamakadun ja Partolan välillä noin kolmen kilometrin matkalla.

Nuolialantielle, Leirintäkadun ja Rantaperkiönkadun väliselle osuudelle rakennetaan viettoviemäriä (VV5). Lisäksi Leirintäkadulle rakennetaan hajunpoistokaivo.

Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. 

Urakkaan kuuluvat myös Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivorakenteiden rakennustyöt.

Raholassa rakennetaan jätevedenpumppaamoa nykyisen jätevedenpuhdistamon viereiselle tontille.  Se valmistuu kesällä 2024.

Käynnissä on rakennus- ja tekniikkaurakat. Urakat valmistuvat alkuvuodesta 2026.

Lisäksi Sulkavuoren ja Vihilahden välillä viimeistellään siirtoviemäritunneleita. Tämä urakkaosa valmistuu kesällä 2022.

Sulkavuoren ja Vihilahden välillä louhitaan siirtoviemäritunneleita. Tämä urakkaosa valmistuu kesällä 2022.

Viinikanlahteen rakennetaan jätevedenpumppaamoa.  Se valmistuu 2024.

Hankkeen esittelyvideot

Katso video

Miksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo?​

Keskuspuhdistamossa on kyse innovoinnista: kyvystä luoda omalla toiminnalla pohjaa alueen tulevaisuudelle. Videolla esitellään perustietoja keskuspuhdistamosta sekä hankkeen tuomia hyötyjä Pirkanmaan alueelle.
Katso video

Perehdytysvideo työmaiden käyttöön

Katso video

Keskuspuhdistamo ja sen vesistövaikutukset

Ajan­koh­tais­vi­de­ot

Katso video

Tilannekatsaus 22.9.2022

Toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo keskuspuhdistamohankkeen tilanteesta, kun hankkeesta noin kolmasosa on toteutettu. Projektipäällikkö Marko Männynsalo havainnollistaa, millaisia erikoispiirteitä ja geoteknisiä haasteita Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakentamiseen liittyy.
Katso video

Tilannekatsaus 25.5.2022​

Katso video

Tilannekatsaus 28.1.2022​

Olemme mukana Tampereen kaupunkiseudun asukkaille suunnatussa julkaisussa ”2030 Toimivaa arkea nyt ja tulevaisuudessa”.

Kol­man­nes­vuo­si­ra­port­ti​

Kerromme hankkeen etenemisestä kolmannesvuosiraporteissa. Raportissa kerrotaan mm. hankinnoista, rakentamisen etenemisestä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Viimeisin raportti ilmestyi 22.9.2022. Uusimman raportin ja aiemmat raportit löydät täältä.

Seuraa meitä somessa: