Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Tampereelle, Sulkavuoreen toteutetaan uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo kallion sisään. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen – ja siitä edelleen alapuoliseen vesistöön – päätyvä jätevesien aiheuttama vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa.

Uuden keskuspuhdistamon toteutus on usean kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi, kokonaisbudjetti on noin 300 milj. €. Rakennustöiden työllistämisvaikutus on 3 250 henkilötyövuotta.

Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018 ja vuoden 2019 alkupuoliskolla alkoivat ensimmäiset siirtoviemäreiden rakennustyöt. Puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025. Hankkeen historiasta ja tarkemmasta sisällöstä kerrotaan enemmän kohdassa hankekuvaus.

Kysymyksiä ja vastauksia hankkeesta

 

Rakentaminen nyt

Missä ja mitä rakennetaan juuri nyt? Työmaat löytyvät myös karttasovelluksesta.

EMO-ympäristöseuranta

Karttapohjaisesta järjestelmästä löytyy tietoa mm. louhinnan etenemisestä ja louheen kuljetusreiteistä. Kartalla näkyy myös seurannan havaintopisteet (melu, tärinä, pohjavesi).

Tekstiviestipalvelu

Sulkavuoren ja Vihilahden lähialueiden asukkaat voivat tilata tekstiviesti-ilmoituksen räjäytyksistä.

Hankkeen esittelyvideot

Hankkeen aikataulusta, vaikutuksista ja suunnitelmista kertovaa videomateriaalia:

Kolmannesvuosiraportit

Kerromme hankkeen etenemisestä kolmannesvuosiraporteilla. Raportissa kerrotaan mm. hankinnoista, rakentamisen etenemisestä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Viimeisin raportti ilmestyi 7.10.2021. Uusimman raportin ja aiemmat raportit löydät täältä. Jos haluat saada seuraavan raportin suoraan sähköpostiisi, voit ilmoittautua sähköpostilistalle täältä.