Viinikanlahti

Tilanne: Työt käynnissä

Karttakuva, jossa on näytetty Viinkanlahden jätevedenpumppaamon sijainti.

Viinikanlahdessa on rakenteilla uusi jätevedenpumppaamo. Keskuspuhdistamo-hankkeessa rakennetaan kaksi jätevedenpumppaamoa. Toinen toteutetaan Raholaan.

Valmistuessaan Viinikanlahden pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista. Kaikki nykyiselle Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle tulevat jätevedet johdetaan sen kautta Sulkavuoren suuntaan eli itäisen Tampereen jätevedet ja suurin osa Kangasalan jätevesistä.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska rakennus jää tulevan uuden asuinalueen sisälle. Alueelle on vireillä asemakaavan muutos, jossa ratkaistaan alueen tuleva maankäyttö. Maan päällä olevat rakennusosat ovat korkeimmillaan noin yhdeksän metriä korkeita eli lähes kolmen kerroksen korkuisia. Maanpäällisen osan pohjapinta-ala on noin 750 neliömetriä. Varsinainen pumppaamotila on kymmenen metriä maanpinnan alapuolella ja se on muodoltaan pyöreä. Rannan suuntaan olevasta pumppaamon seinästä tulee viherseinä.

Pumppaamoon rakennetaan aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmät. Käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja pumppaamo on mm. varustettu varavoimakoneella ja painelinjat on kahdennettu.

Tontin viimeistelytyöt tehdään siinä vaiheessa, kun kaupungin suunnitelmat ympäröivästä maankäytöstä ovat tarkentuneet.

Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2022 ja urakka valmistuu 2024. Vuoden 2022 aikana tehtiin maanrakennus- ja perustustöitä. Kohteen erikoisuutena on halkaisijaltaan 20 metriä ja 10 metriä syvä pyöreä kaivanto, joka tuetaan porapaaluin. Porapaalukehä on vesitiivis ja pumppaamon maanalaiset seinärakenteet valetaan porapaaluseinää vasten. Maanalaisia rakenteita ovat mm. imuallas ja pumppusali.

Alue on vanhaa täyttömaata ja sen maaperän on todettu pilaantuneen pääosin PAH-yhdisteillä, metalleilla ja öljyhiilivedyillä. ELY on antanut on antanut määräykset mm. maa-ainesten käsittelystä, varastoinnista ja kuljettamisesta sekä kaivantovesien käsittelystä.

Pumppaamo sijoittuu lähelle rantaa. Rakennustyömaan kohdalla jätevedenpuhdistamon aitalinjaa on siirretty lähemmäksi kevyen liikenteen väylää, mutta väylä säilyy käytössä. Työmaaliikenne rakennuspaikalle kulkee puhdistamon Hatanpääkadun puoleisesta portista.

Havainnekuva (viistokuva) jätevedenpumppaamosta.
Havainnekuva (Aihio Arkkitehdit Oy).

 

Ajankohtaista 13.7.2023

Pumppaamon maanalaisten tukirakenteiden teräksiset porapaalutukset valmistuivat joulukuussa.  Metrin paksuinen pohjalaatta saatiin valettua juuri ennen joulua. Sen jälkeen Viinikanlahdessa on tehty maan alle sijoittuvien seinärakenteiden valumuotteja. Maanalaisten seinien valutyöt on nyt tehty. Allastilojen ja pumppusalin seinät valettiin suoraan teräksistä porapaalukehää vasten.

Rakennuksen maanpäällisten osien seinäelementtien asennustyöt ovat käynnissä. Kun seinäelementit on saatu paikoilleen alkaa vesikattotyöt.

 


Urakoitsija: NYAB Finland Oy, Tomi Hölttä, puhelin 040 501 4133, tomi.holtta@nyabgroup.com, Ville Kinkki, puh. 040 767 4000, ville.kinkki@nyabgroup.com

Rakennuttaja: Ramboll CM, Jouni Saranpää, puhelin 050 561 0442, jouni.saranpaa@ramboll.fi