Viinikanlahti

Tilanne: Työt käynnissä

Karttakuva, jossa on näytetty Viinkanlahden jätevedenpumppaamon sijainti.

Viinikanlahdessa on rakenteilla uusi jätevedenpumppaamo. Keskuspuhdistamo-hankkeessa rakennetaan kaksi jätevedenpumppaamoa. Toinen toteutetaan Raholaan.

Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2022 ja urakka valmistuu 2024. Vuoden 2022 aikana tehdään maanrakennus- ja perustustöitä. Kohteen erikoisuutena on halkaisijaltaan 20 metriä ja 10 metriä syvä pyöreä kaivanto, joka tuetaan porapaaluin. Porapaalukehästä tulee vesitiivis ja pumppaamon maanalaiset seinärakenteet valetaan porapaaluseinää vasten. Maanalaisia rakenteita ovat mm. imuallas ja pumppusali.

Porapaalutus on melua aiheuttava työvaihe. Työvaihe kestää heinäkuun puolivälistä syyskuun loppuun. Porapaalutus kestää hieman arvioitua pidempään porapaalujen toimitusvaikeuksien vuoksi. Jonkun verran melua aiheutuu myös ponttaustöistä, jota tehdään heinäkuun alussa muutaman työpäivän ajan. Ponttaus- ja porapaalutustyöt tullaan tekemään maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 meluilmoituksen mukaisesti.

Pumppaamo sijoittuu lähelle rantaa. Rakennustyömaan kohdalla nykyistä aitalinjaa siirretään lähemmäksi kevyen liikenteen väylää, mutta väylä säilyy käytössä. Työmaaliikenne rakennuspaikalle kulkee puhdistamon Hatanpääkadun puoleisesta portista.

Alue on vanhaa täyttömaata ja sen maaperän on todettu pilaantuneen pääosin PAH-yhdisteillä, metalleilla ja öljyhiilivedyillä. ELY on antanut on antanut määräykset mm. maa-ainesten käsittelystä, varastoinnista ja kuljettamisesta sekä kaivantovesien käsittelystä.

Havainnekuva (viistokuva) jätevedenpumppaamosta.
Havainnekuva (Aihio Arkkitehdit Oy).

 


Urakoitsija: Skarta Finland Oy, vastaava mestari Tomi Hölttä, puhelin 040 501 4133, tomi.holtta@skarta.fi

Rakennuttaja: Ramboll CM, Jouni Saranpää, puhelin 050 561 0442, jouni.saranpaa@ramboll.fi


 

Valmistuessaan Viinikanlahden pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista. Kaikki nykyiselle Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle tulevat jätevedet johdetaan sen kautta Sulkavuoren suuntaan eli itäisen Tampereen jätevedet ja suurin osa Kangasalan jätevesistä.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska rakennus jää tulevan uuden asuinalueen sisälle. Alueelle on vireillä asemakaavan muutos, jossa ratkaistaan alueen tuleva maankäyttö.

Maan päällä olevat rakennusosat ovat korkeimmillaan noin yhdeksän metriä korkeita eli lähes kolmen kerroksen korkuisia. Maanpäällisen osan pohjapinta-ala on noin 750 neliömetriä. Varsinainen pumppaamotila on kymmenen metriä maanpinnan alapuolella ja se on muodoltaan pyöreä.

Rannan suuntaan olevasta pumppaamon seinästä tulee viherseinä. Kasvillisuutta kasvatetaan ja sen säänkestoa testataan jo Viinikanlahden puhdistamon mädättämösiilojen seinään rakennetuissa viherseinäelementeissä..

Pumppaamoon rakennetaan aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmät. Käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja pumppaamo on mm. varustettu varavoimakoneella ja painelinjat on kahdennettu.

Tontin viimeistelytyöt tehdään siinä vaiheessa, kun kaupungin suunnitelmat ympäröivästä maankäytöstä ovat tarkentuneet.