Aluetiedotteet: Viinikanlahti

Rakentamisen vaihe: päättynyt

Nykyisen jätevedenpuhdistamon tontille rakennetaan jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Vihilahteen ja sieltä edelleen tunnelissa Sulkavuoren puhdistamolle. Pumppaamon rakentaminen alkaa vuonna 2020. Kun uusi jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa otetaan käyttöön, puretaan nykyinen puhdistamo ja sen tilalle rakentuu uusi asuinalue.

Siirtoviemärilinjojen rakennustyöt ovat päättyneet. Urakassa rakennettiin kaksi 1000 mm halkaisijaltaan olevaa paineviemäriä 700 metrin matkalle (PV6 kartalla) tulevalta Viinikanlahden pumppaamolta Soutustadionille asti. Työt valmistuivat keskuspuhdistamon töiden osalta heinäkuussa 2020.