Vihilahti

Tilanne: Työt käynnissä

Vihilahden ja Sulkavuoren välille on louhittu tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Urakka alkoi joulukuussa 2019. Louhintatöiden päätyttyä tehtiin tunneleissa rakennusteknisiä töitä. Louhintaurakoitsija poistuu työmaalta marraskuussa 2022.

Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Vihilahdessa Viinikanlahden pumppaamolta rakennetut siirtoviemärit liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2024. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan. Vihilahden tulevista työvaiheista kerrotaan kohdassa Vihilahden seuraavat työvaiheet

Käynnissä: Vihilahdella on käynnissä Tampereen kaupungin ja Keskuspuhdistamon yhteinen ruoppausurakka. 

Liikennejärjestelyt: Liikenneturvallisuuden takia on louheenkuljetusta varten asennettu liikennevalo-ohjaus työmaaliikenteelle. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat liikennevalot. Turvallisuuden parantamiseksi kevyen liikenteen väylälle on asfalttiin kiinnitetty hidastetöyssyt työmaaliittymän molemmin puolin. Talven ajaksi hidastetöyssyt poistetaan.

 

Vihilahden alue on merkitty kartalle sinisellä pisteviivalla.