Vihilahti

Tilanne: Työt käynnissä

Vihilahden ja Sulkavuoren välille on louhittu tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja louhintatyöt valmistuivat vuonna 2022.

Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Vihilahdessa Viinikanlahden pumppaamolta rakennetut siirtoviemärit liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2024. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan. Vihilahden tulevista työvaiheista kerrotaan kohdassa Vihilahden seuraavat työvaiheet

Käynnissä: Sulkavuoren rakennustekninen urakka (PJURAK) ulottuu myös Vihilahteen. PJURAK toteuttaa sinne suuaukon rakenteita ja lisäksi tekniikkaurakoitsijat sähkö- ja lvi-rakenteita. 

Liikennejärjestelyt: Liikenneturvallisuuden takia on kuljetuksia varten asennettu liikennevalo-ohjaus työmaaliikenteelle. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat liikennevalot. Turvallisuuden parantamiseksi kevyen liikenteen väylälle on asfalttiin kiinnitetty hidastetöyssyt työmaaliittymän molemmin puolin. Talven ajaksi hidastetöyssyt poistetaan.

 

Vihilahden alue on merkitty kartalle sinisellä pisteviivalla.