Vihilahti

Tilanne: Työt käynnissä

Vihilahden ja Sulkavuoren välille louhitaan tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Vihilahdessa siirtoviemärit Viinikanlahden pumppaamolta liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2024. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan.

Käynnissä: on tunnelilouhinta, joka on osa Sulkavuoren toista louhintaurakkaa (urakkaosa 2). Räjäytystöitä tehdään meluilmoituksen sallimien määräaikojen puitteissa arkisin aamuseitsemän ja iltakymmenen sekä lauantaisin aamukahdeksan ja iltakuuden välillä. Sunnuntaisin ei räjäytystöitä tehdä.

Tunneleiden louhinnassa irrotettava kiviaines kuljetetaan työmaalta pois Vihilahdesta käsin. Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja se valmistuu kesällä 2022. Räjäytystyöt loppuvat syksyllä 2021. Louhintatöiden päätyttyä tehdään tunneleissa rakennusteknisiä töitä, jotka jatkuvat kevääseen 2022 asti. 

Louhintatöiden edetessä tunnelialueen yläpuolisilla kiinteistöillä tehdään painumamittausmerkintöjä ja katselmuksia. Kiinteistönomistajiin ollaan erikseen yhteydessä. Louhinnan etenemän näkee EMO-ympäristöseurantajärjestelmästä.

Louhetta ei enää ajeta Hiedanrantaan. Louheenajo suuntautuu nyt Lahdesjärvelle (vanha Rotatorin tontti).

Vihilahden seuraavat työvaiheet

Liikennejärjestelyt: Liikenneturvallisuuden takia on louheenkuljetusta varten asennettu liikennevalo-ohjaus työmaaliikenteelle. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat liikennevalot. Turvallisuuden parantamiseksi kevyen liikenteen väylälle on asfalttiin kiinnitetty hidastetöyssyt työmaaliittymän molemmin puolin. Talven ajaksi hidastetöyssyt poistetaan.

 


Urakoitsija: Skanska Infra Oy, yhteyshenkilö: Janne Lehtinen, puh. 040 738 0884

Tilaajan ympäristökonsultti: Kalliotekniikka Oy, yhteyshenkilö: Jari Uggelberg, puh. 040 194 8948


 

 

Vihilahden alue on merkitty kartalle sinisellä pisteviivalla.