Aluetiedotteet: Vihilahti

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Vihilahden ja Sulkavuoren välille louhitaan tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Vihilahdessa siirtoviemärit Viinikanlahden pumppaamolta liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2023. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan.

Käynnissä: on tunnelilouhinta, joka on osa Sulkavuoren toista louhintaurakkaa (urakkaosa 2). Räjäytystöitä tehdään meluilmoituksen sallimien määräaikojen puitteissa arkisin aamuseitsemän ja iltakymmenen sekä lauantaisin aamukahdeksan ja iltakuuden välillä. Sunnuntaisin ei räjäytystöitä tehdä.

Tunneleiden louhinnassa irrotettava kiviaines kuljetetaan työmaalta pois Vihilahdesta käsin. Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja se valmistuu kesällä 2022.

Louhintatöiden edetessä tunnelialueen yläpuolisilla kiinteistöillä tehdään painumamittausmerkintöjä ja katselmuksia. Kiinteistönomistajiin ollaan erikseen yhteydessä. Ajotunnelia on louhittu noin sata metriä. Louhinnan etenemän näkee EMO-ympäristöseurantajärjestelmästä.

Liikennejärjestelyt: Liikenneturvallisuuden takia on louheenkuljetusta varten asennettu liikennevalo-ohjaus. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat liikennevalot. Turvallisuuden parantamiseksi asfalttiin kiinnitetään hidastetöyssyt työmaaliittymän molemmin puolin kevytliikenneväylälle.

Urakoitsija: Skanska Infra Oy, yhteyshenkilö: Lauri Harri, puh. 050 354 1880

Tilaajan ympäristökonsultti: Kalliotekniikka Oy, yhteyshenkilö: Jari Uggelberg, puh. 040 194 8948