Sulkavuori

Tilanne: Työt käynnissä

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Sulkavuoreen kallion sisään. Maan päälle rakennetaan biokaasulaitos, varavoimalaitos, hallintorakennus ja sosiaalitilat. Lisäksi maan päällä on poistoilmapiippu, joka valmistui 2021.

Valmistelevat työt Sulkavuoressa aloitettiin 2018. Sen jälkeen lokakuussa 2018 alkoi ensimmäinen louhintaurakka. YIT Infra Oy:n urakkaan kuului piha-alueen avolouhinnat sekä ajo- ja huoltotunneleiden louhinnat. Toisen louhintaurakan urakoitsija oli Skanska Infra Oy ja se alkoi joulukuussa 2019. Urakkaan kuului maanalaisten puhdistamotilojen louhinta, poistoilmapiipun rakentaminen ja betonitöitä kalliotiloissa. Skanskan urakkaan kuuluu myös tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhinta Vihilahden ja Sulkavuoren välille. Niissä Skanskan urakka jatkuu vielä syksyyn 2022.

Varapoistumistiet johtavat puhdistamotiloista maan pinnalle; kaksi on keskuspuhdistamoalueella ja kolme Sulkavuoren mäellä. Niiden rakentaminen on vielä kesken. Työmaat on aidattu ja työmaateitä risteävät kulkureitit on maastossa osoitettu.

Louhetta on varastoituna Aarporankadulla ja entisellä Rotatorin tontilla. Tampereen kaupunki omistaa louheen ja käyttää sitä rakennuskohteissaan.

Käynnissä: Huhtikuun 2022 alusta käynnistyi Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakat. Pääurakoitsija on Työyhteenliittymä Sulkavuori (TYL Sulkavuori), jonka muodostavat Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy. Se vastaa kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä. Prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaja on Skanska Infra Oy, sähköurakan ja LVI-urakan Caverion Suomi Oy, instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Valmet Automation Oy.

Tuloviemäri- ja purkutunnelin töistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Vihilahti.

Asukastilaisuus pidettiin 15.6.2022. Tilaisuuden esitykset löytyvät materiaalipankista.


Pääurakoitsija: TYL Sulkavuori, yhteyshenkilö: Karo-Pekka Lehmusto, puh. 040 829 7938, karo-pekka.lehmusto@kreate.fi

Valvoja: Ramboll CM, Timo Karhu, puh. 040 348 5666, ext.timo.karhu@ramboll.fi