Aluetiedotteet: Sulkavuoren alue

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Sulkavuoreen kallion sisään. Maan päällisinä rakenteina toteutetaan biokaasulaitos, hallintorakennus ja sosiaalitilat.

Käynnissä on toinen louhintaurakka (Louhinta 2). Urakkaan kuuluu maanalaisten prosessitilojen louhinta ja puhdistamon kallionvastaiset betonirakenteet (urakkaosa 1) sekä siirtoviemäritunneleiden louhinta Sulkavuoren ja Vihilahden välillä (urakkaosa 2). Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja urakkaosa 1 valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja urakkaosa 2 kesällä 2022. Louhintatöiden etenemistä voi seurata ympäristötietojärjestelmä EMO:sta https://emo.kalliotekniikka.fi/sv752_public/

Sulkavuoressa on käynnissä myös varapoistumisteiden eli ns. exit-kuilujen louhinta- ja lujitustyöt. Työmaat on aidattu ja työmaateitä risteävät kulkureitit on maastossa osoitettu. Varapoistumisteistä on vielä avaamatta maan pintaan exit 5. Varapoistumistiet johtavat puhdistamotiloista maan pinnalle; kaksi on keskuspuhdistamoalueella ja kolme Sulkavuoren mäellä.  Avattujen kuilujen kautta räjäytystöiden paineaalto pääsee leviämään vapaasti suoraan ilmatilaan. Paineaallon vaikutuksen voi tuntea pitkänkin matkan päässä sen osuessa pystysuoriin pintoihin, mm. ikkunapintoihin. Paineaalto ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti kiinteistöjen rakenteisiin, vaikka ihminen vaikutuksen tunteekin.

Louhetta murskataan Lahdesjärven alueella kahdessa eri kohteessa. Katso tarkemmin Tiedote 14.4.2021 murskausurakasta

Urakkaosan 2 töistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Vihilahti.

Louhetta ei enää ajeta Hiedanrantaan. Louheenajo suuntautuu nyt Lahdesjärvelle (vanha Rotatorin tontti).


Urakoitsija: Skanska Infra Oy, yhteyshenkilö: Lauri Harri, puh. 050 354 1880

Skanska Infran konsulttina kiinteistökatselmuksissa ja tärinämittauksissa toimii Suomen Louhintakonsultit Oy.

Tilaajan ympäristökonsultti: Kalliotekniikka Oy, yhteyshenkilö: Jari Uggelberg, puh. 040 194 8948