Aluetiedotteet: Sulkavuoren alue

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Sulkavuoreen kallion sisään. Maan päällisinä rakenteina toteutetaan biokaasulaitos, hallintorakennus ja sosiaalitilat.

Käynnissä on toinen louhintaurakka (Louhinta 2). Urakkaan kuuluu maanalaisten prosessitilojen louhinta ja puhdistamon kallionvastaiset betonirakenteet (urakkaosa 1) sekä siirtoviemäritunneleiden louhinta Sulkavuoren ja Vihilahden välillä (urakkaosa 2). Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja urakkaosa 1 valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja urakkaosa 2 kesällä 2022. Louhintatöiden etenemistä voi seurata ympäristötietojärjestelmä EMO:sta https://emo.kalliotekniikka.fi/sv752_public/

Louhinnat Sulkavuoressa tulevan jätevedenpuhdistamon tiloissa ovat pääosin valmiit. Keväällä 2021 valmistui poistoilmapiippu.

Joitakin räjäytyksiä tehdään puhdistamotiloissa vielä kesän ja syksyn aikana. Sen jälkeen on vuorossa lujituksia ja prosessialtaiden rakennusteknisiä töitä. Poistoilmapiipun vieressä oleva maanalaisiin tiloihin johtavien ajotunneleiden suuaukkorakennus viimeistellään kesän aikana. Piha-alueilla ja kuiluille johtavilla teillä tehdään viimeistelytöitä.

Varapoistumistiet johtavat puhdistamotiloista maan pinnalle; kaksi on keskuspuhdistamoalueella ja kolme Sulkavuoren mäellä.  Maanpinnalle johtavat kuilut on louhittu ja niiden lujitustyöt on käynnissä. Avattujen kuilujen kautta räjäytystöiden paineaalto pääsee leviämään vapaasti suoraan ilmatilaan. Paineaallon vaikutuksen voi tuntea pitkänkin matkan päässä sen osuessa pystysuoriin pintoihin, mm. ikkunapintoihin. Paineaalto ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti kiinteistöjen rakenteisiin, vaikka ihminen vaikutuksen tunteekin.

Työmaat on aidattu ja työmaateitä risteävät kulkureitit on maastossa osoitettu.

Louhetta ei enää ajeta Hiedanrantaan. Louheenajo suuntautuu nyt Lahdesjärvelle (vanha Rotatorin tontti).

Urakkaosan 2 töistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Vihilahti.


Urakoitsija: Skanska Infra Oy, yhteyshenkilö: Janne Lehtinen, puh. 040 738 0884

Skanska Infran konsulttina kiinteistökatselmuksissa ja tärinämittauksissa toimii Suomen Louhintakonsultit Oy.

Tilaajan ympäristökonsultti: Kalliotekniikka Oy, yhteyshenkilö: Jari Uggelberg, puh. 040 194 8948