Ajankohtaista

Keskuspuhdistamo valmistelee lietteenkäsittelyyn ratkaisua

Lehdistötiedote 12.2.2018 Uudella Sulkavuoren keskuspuhdistamolla syntyy jätevesilietettä vuodessa 60 – 70 000 tonnia. Jätevesilietteen käsittely ja loppusijoittaminen on tarkoitus ratkaista maaliskuun aikana. Päävaihtoehtoina ovat lietteen mädättäminen hapettomissa reaktoreissa ja siitä saatavan biokaasun tuotanto tai lietteen kuivaus lämmöllä ja polttaminen. Myös lietteen käsittelyn hoitamista jossain toisaalla pidetään mukana vaihtoehtojen tarkastelussa. Biokaasulaitoksen toteuttaminen Sulkavuoreen noudattaisi nykyistä Tampereella Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla käytössä olevaa lietteenkäsittelymallia. Lietteen mädätys hajottaa lietteen orgaanista ainesta ja vähentää merkittävästi hajuja sekä lietteen määrää. Lietteestä tulee myös teknisesti helpompaa

Lue lisää

Helmikuu 2018 vko 6

Keskuspuhdistamo keskustelee Euroopan Investointipankin (EIB) kanssa pitkäaikaisesta luototuksesta. Pankin sääntöjen puitteissa Keskuspuhdistamo – hankkeen investointikustannuksiin olisi mahdollista saada luottoa noin 150 M€. EIB arviontiryhmä työskentelee kuluvalla viikolla Keskuspuhdistamon toimistolla. Keskuspuhdistamohankkeen kalliorakennuttamisen ja valvonnan palveluista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-hankintailmoitus. Tehtävät käsittävät kalliorakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikaisia tehtäviä. Myös jäteveden siirtolinjojen putkimateriaalihankintoja koskevan markkinatunnustelun materiaalitoimittajille on julkaistu Hilmassa. Markkinakartoitus toteutetaan putkitoimittajille suunnattuna sähköisenä kyselynä.

Lue lisää

Tammikuu 2018 vko 5

Keskuspuhdistamo on saanut sovittua putkien sijoitusluvat maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Alueisiin kuuluu esim. Raholan ja Haikan välinen vesistön alitus. Sulkavuoren keskuspuhdistamon toimintaa säätelevää ympäristölupaa sekä vesilupaa, joka mahdollistaa putkien asennuksen Pyhäjärveen, odotetaan kevään aikana. Sulkavuoren alueurakka on kilpailutuksessa. Alueurakan yhteydessä kunnostetaan Sulkavuoressa sijaitseva vanha Lakalaivan kaatopaikka ja samalla rakennetaan puhdistamoalueen kunnallistekniikka valmiiksi tulevia louhinta- ja rakennusurakoita varten. Työt aloitetaan maalis- huhtikuussa. Putkihankintojen yksityiskohtia selventävä markkinavuoropuhelu aloitetaan kuluvan kuukauden aikana. Sulkavuoren keskuspuhdistamon suunnittelu on pääosin suoritettu, jatkossa suunnitelmia kehitetään jalostamalla

Lue lisää

Tekninen johtaja Petri Jokela siirtyy Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pekka Pesonen on irtisanoutunut virastaan 1.2.2018 alkaen. Toimitusjohtajan haku käynnistetään mahdollisimman pian. Tampereen Veden johtokunta on valinnut tänään 31.1. toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi diplomi-insinööri Petri Jokelan 1.2.2018 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n palveluksessa. Lisätietoja: Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva puh 040 515 2381

Lue lisää

Sulkavuoren uusi jätevedenpuhdistamo on usean kunnan yhteinen jättihanke ja mittava työllistäjä Pirkanmaalla lähivuosina

Lehdistötiedote 1.2.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2018 ja valmistuu 2023-2024. Hankkeen kustannusarvio on tämän hetken kustannustasolla n. 300 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kaikkien yhteistyökuntien alueella toimivat vesihuoltolaitokset ja Tampereen kaupunki tekevät hankkeeseen liittyviä omia töitä 20-30 miljoonan euron edestä vuoteen 2030 asti. Uusi puhdistamo puhdistaa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet eli hyvin laajalta alueelta Pirkanmaalla. Jätevettä puhdistetaan keskimäärin n. 100 000 m3 vuorokaudessa. Hankkeessa mukana olevien kuntien kustannusosuudet ovat määräytyneet sen mukaan, kuinka paljon Keskuspuhdistamo tulee

Lue lisää

Keskuspuhdistamon projektipäälliköksi on nimitetty Ari-Matti Ilkka

Insinööri Ari-Matti Ilkka on 1.1.2018 alkaen nimitetty projektipäälliköksi vastuualueenaan ensisijaisesti Keskuspuhdistamo-hankkeen siirtoviemärilinjojen ja niihin liittyvien rakenteiden toteuttaminen. Ilkka siirtyy Keskuspuhdistamo Oy:n palvelukseen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n projektipäällikön tehtävistä.

Lue lisää

Keskuspuhdistamo – liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille 25.1.2018

Keskuspuhdistamo-hanke muodostuu Sulkavuoren keskuspuhdistamosta ja sinne johtavista siirtoviemäreistä. Hankkeessa siirrytään urakointivaiheeseen, urakoita toteutetaan 2018 – 2023 välisenä aikana. Keskuspuhdistamo-hanke haluaa kertoa yleisellä tasolla hankkeen toteutustavoista ja suunnitelluista urakkamuodoista. Tilaisuudessa kerrotaan myös, miten pk-yrittäjät voivat muodostaa yhteenliittymiä sekä kartoitetaan pk-yrittäjien ajankohtaisia koulutustoiveita. 25.1.2018 pidetyn tilaisuuden tallenne ja materiaalit ovat nyt Pirkanmaan Yrittäjien Youtube-kanavalla osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=TsQ-HPXH7yI Pahoittelut videon alussa olevien ääniongelmien vuoksi ensimmäisten puhujien eli Pasi Mäkisen ja Timo Heinosen kohdalla. Ajoituksessa 31:30 äänet palaavat normaaliksi. Videota kuvaavaan tekstiin on lisätty linkit

Lue lisää

Keskuspuhdistamo siirtyy toteutusvaiheeseen

4.1.2018 Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäinen urakka – aluerakentaminen – on tarjouskilpailussa, ja työt on tarkoitus aloittaa huhtikuun alussa. Alueurakassa tehdään alueelle johtava Sulkavuoren kuja ja toteutetaan rakennusalueen tasaus- ja rakennekerrokset. Lisäksi siirretään rakennusten alle jääviä Tampereen Veden päävesijohtoja ja tehdään mm. valmistelevia aluesähkötöitä. Samassa yhteydessä Tampereen kaupunki teettää alueella pilaantuneiden maiden kunnostustöitä. Hankkeessa valmistellaan myös muita urakoita ja hankintoja. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on tarkoitus mm. käynnistää ns. markkinatunnustelut massiivisiin louhintatöihin liittyen ja myöhemmin aloittaa ensimmäisen louhintaurakan kilpailuttaminen. Yhtiön organisaatiota on vahvistettu; vuoden

Lue lisää

Hankintakonsultti

1.12.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Sweco PM ovat solmineet 30.11. sopimuksen keskuspuhdistamohankkeen hankintakonsultoinnista. Sopimus kattaa juridisen sekä sopimusteknisen konsultoinnin keskuspuhdistamon rakentamisen hankintoihin liittyen.

Lue lisää

Vesilain mukainen lupahakemus, pohjavedenpinnan mahdollinen alentaminen

10.11.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee vesilain mukaista pohjavedenpinnan mahdollinen alentaminen Sulkavuoren alueella sekä valmistelulupaa. Aluehallintoviraston sivustolta löytyvät kuulutus 7.11-7.12.2017 ja siihen liittyvät hakemusasiakirjat. Linkistä https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1400305

Lue lisää