Ajankohtaista

Sulkavuoressa räjäytystöitä tiistaina 15.5.2018 alkaen

Sulkavuoressa aloitetaan räjäytystöitä tiistaina 15.5.2018. Alueella räjäytetään suurikokoisia kiviä ennen niiden kuljetusta. Räjäytyksiä tehdään arkisin klo 7-17 lähipäivien/viikkojen aikana. Ennen räjäytyksiä niistä ilmoitetaan voimakkaalla äänimerkillä. Töistä aiheutuu melua lähialueille; suurin meluhaitta on räjäytysten varoitusmerkkiääni. Räjäytystöiden aikana ajoneuvoliikenne, jalankulku ja pyöräily tie- ja katualueella jatkuu normaalisti. Rakennustyömaalla kulku vain luvalla turvallisuussyistä.

Lue lisää

Aluetyöt ovat alkaneet Sulkavuoressa

13.4.2018 Puuston kaato Sulkavuoren rinteessä sekä läheisellä välivarastoalueella Särkijärvenkadun ja Postitorvenkadun kulmassa on saatettu loppuun ja puiden keruu vielä työn alla. Urakka-alueella työt jatkuvat työmaata ympäröivän aidan pystyttämisellä ja lemmikkien uurnaholville vievän polun rakentamisella. Pieneläinhautausmaan alueen opastus uusitaan vasta sitten, kun pohjois-reunan polku saadaan tehtyä. Siihen asti kulku järjestyy edelleen vanhaa reittiä. Näkymä Sulkavuorelta lounaaseen Työmaa-aita tullaan asentamaan raivatun uran vasempaan reunaan ja polku mursketetaan aidan oikealle puolelle. Työmaataulu on pystytetty Särkijärvenkadun ja Sulkavuorenkujan risteykseen.

Lue lisää

Keskuspuhdistamo rakentaa biokaasulaitoksen

Tiedote 12.4.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon Oy:n lietteenkäsittelyratkaisuksi on valittu lietteen anaerobinen käsittely (mädätys) ja biokaasun hyödyntäminen omassa energiatuotannossa. Yhtiössä tehtiin selvitykset myös lietteen poltosta ja lietteen käsittelemisestä ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoa jossa biokaasu olisi myyty ja jatkojalostettu metaaniksi. Tämän jälkeen sitä olisi voitu käyttää liikennepolttoaineena. Biokaasulaitoksen toteuttamista ja kaasun hyödyntämistä omassa energiatuotannossa puolsivat hinnan lisäksi ympäristönäkökohdat ja käyttövarmuus. Biokaasulaitoksen investointikustannukset ovat noin 18 M€, mikä yhdessä käyttökustannusten kanssa on noin 0,09€ / puhdistamolle tuleva jätevesikuutio. Laitos ei aiheuta

Lue lisää

Sulkavuoressa alkaa puunkaato maanantaina 26.3.2018

Sulkavuoressa alkaa puunkaato maanantaina 26.3.2018. Kuvassa puunkaatoalueet on merkitty keltaisella. Alueella liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta ja liikennerajoituksia. Kurssikeskuksenkatu, Postitorvenkatu ja Särkijärvenkatu ovat käytössä töiden ajan.

Lue lisää

Muutoksia ja rajoituksia Sulkavuoressa liikkumiseen

Töiden alkaessa tulee muutoksia ja rajoituksia. Työmaa-alue aidataan alkaen kurssikeskuksenkadulta. Kulkureitit pieneläinhautausmaalle ja pieneläinuurnaholville muuttuvat. Alla olevasta kartasta näkyy aidattu alue sekä uudet kulkureitit. Sulkavuori aluekartta

Lue lisää

Yleisötilaisuus 13.3.2018 klo 18:00

Sulkavuoren keskuspuhdistamon ensimmäinen rakennusurakka alkaa maalis-huhtikuussa. Yleisötilaisuus pidetään tiistaina 13.3.2018 klo 18.00 – 19.30 Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31, Tampere Tilaisuudessa esitellään nyt alkavat rakennustyöt, siihen liittyvät työnaikaiset liikennejärjestelyt, aikataulut ja esim. pieneläinhautausmaan ja uurnaholvin uudet kulkureitit. Urakassa tehdään aluerakentamisen lisäksi myös pilaantuneiden maiden kunnostamiseen liittyviä töitä. Tervetuloa!

Lue lisää

Keskuspuhdistamo valmistelee lietteenkäsittelyyn ratkaisua

Lehdistötiedote 12.2.2018 Uudella Sulkavuoren keskuspuhdistamolla syntyy jätevesilietettä vuodessa 60 – 70 000 tonnia. Jätevesilietteen käsittely ja loppusijoittaminen on tarkoitus ratkaista maaliskuun aikana. Päävaihtoehtoina ovat lietteen mädättäminen hapettomissa reaktoreissa ja siitä saatavan biokaasun tuotanto tai lietteen kuivaus lämmöllä ja polttaminen. Myös lietteen käsittelyn hoitamista jossain toisaalla pidetään mukana vaihtoehtojen tarkastelussa. Biokaasulaitoksen toteuttaminen Sulkavuoreen noudattaisi nykyistä Tampereella Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla käytössä olevaa lietteenkäsittelymallia. Lietteen mädätys hajottaa lietteen orgaanista ainesta ja vähentää merkittävästi hajuja sekä lietteen määrää. Lietteestä tulee myös teknisesti helpompaa

Lue lisää

Helmikuu 2018 vko 6

Keskuspuhdistamo keskustelee Euroopan Investointipankin (EIB) kanssa pitkäaikaisesta luototuksesta. Pankin sääntöjen puitteissa Keskuspuhdistamo – hankkeen investointikustannuksiin olisi mahdollista saada luottoa noin 150 M€. EIB arviontiryhmä työskentelee kuluvalla viikolla Keskuspuhdistamon toimistolla. Keskuspuhdistamohankkeen kalliorakennuttamisen ja valvonnan palveluista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-hankintailmoitus. Tehtävät käsittävät kalliorakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikaisia tehtäviä. Myös jäteveden siirtolinjojen putkimateriaalihankintoja koskevan markkinatunnustelun materiaalitoimittajille on julkaistu Hilmassa. Markkinakartoitus toteutetaan putkitoimittajille suunnattuna sähköisenä kyselynä.

Lue lisää

Tammikuu 2018 vko 5

Keskuspuhdistamo on saanut sovittua putkien sijoitusluvat maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Alueisiin kuuluu esim. Raholan ja Haikan välinen vesistön alitus. Sulkavuoren keskuspuhdistamon toimintaa säätelevää ympäristölupaa sekä vesilupaa, joka mahdollistaa putkien asennuksen Pyhäjärveen, odotetaan kevään aikana. Sulkavuoren alueurakka on kilpailutuksessa. Alueurakan yhteydessä kunnostetaan Sulkavuoressa sijaitseva vanha Lakalaivan kaatopaikka ja samalla rakennetaan puhdistamoalueen kunnallistekniikka valmiiksi tulevia louhinta- ja rakennusurakoita varten. Työt aloitetaan maalis- huhtikuussa. Putkihankintojen yksityiskohtia selventävä markkinavuoropuhelu aloitetaan kuluvan kuukauden aikana. Sulkavuoren keskuspuhdistamon suunnittelu on pääosin suoritettu, jatkossa suunnitelmia kehitetään jalostamalla

Lue lisää

Tekninen johtaja Petri Jokela siirtyy Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pekka Pesonen on irtisanoutunut virastaan 1.2.2018 alkaen. Toimitusjohtajan haku käynnistetään mahdollisimman pian. Tampereen Veden johtokunta on valinnut tänään 31.1. toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi diplomi-insinööri Petri Jokelan 1.2.2018 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n palveluksessa. Lisätietoja: Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva puh 040 515 2381

Lue lisää