Ajankohtaista

Sulkavuoressa alkaa tunnelilouhinta

Sulkavuoren puhdistamotyömaalla edetään lähipäivinä kallion sisään. Keskuspuhdistamolla alkaa helmikuun alkupuolella kaikkiaan kolmen eri tunnelin räjäytystyöt. Tähän mennessä on tehty piha-alueiden avolouhintoja. Töistä vastaa YIT Suomi Oy. Tunneleita louhitaan tässä vaiheessa yhteensä noin kilometrin verran. Kaksi tunnelia tulee Sulkavuoren puhdistamon piha-alueelle; toinen sisäänajoa, toinen ulosajoa varten. Näitä pitkin esimerkiksi rekat vievät vedenpuhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja myöhemmin valmistuville altaille, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo. Pohjoisrinteestä Prisman puolelta louhitaan samaan aikaan huoltotunnelia. Tämä reitti toimii myös varauloskäytävänä. Kaikissa tunneleissa vapaa korkeus

Lue lisää

Kolmannesvuosiraportti on valmis

Kolmannesvuosiraportti on valmis ja sen voit lukea tästä. Siinä kerrotaan hankkeen kokonaistilanne, taloustietoja ja tapahtumat 1.9. – 31.12.2019. Jatkossakin kerromme hankkeen etenemisestä näillä kolmannesvuosiraporteilla. Jos haluat saada seuraavan raportin suoraan sähköpostiisi, voit ilmoittautua sähköpostilistalle täällä. Sulkavuoren louhinnan etenemistä voi seurata EMO-ympäristöseurantajärjestelmässä nettisivuillamme (www.keskuspuhdistamo.fi/aluetiedotteet). Karttapohjaisesta sovelluksesta näkee myös mm. louheenajoreitit, tärinämittareiden ja melumittausten paikat. Pohjavesimittauspistettä klikkaamalla näkee monenlaisia tietoja pohjavedenpinnan korkeuksista.

Lue lisää

Tammikuu 2019 vk 3

Järjestämme lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle tiedotustilaisuuden torstaina 24.1.2019 kello 17.30 – 19.00 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Tilaisuudessa kerrotaan lokakuussa alkaneen louhinta-urakan etenemisestä ja ympäristövaikutusten seurannasta. Ympäristövaikutuksia seurataan Google maps -karttapohjaisella EMO -ympäristöseurantajärjestelmällä. Linkki seurantajärjestelmään tulee nettisivuille yleisötilaisuuden jälkeen.

Lue lisää

Sulkavuoren räjäytykset tarkassa seurannassa

Lehdistötiedote 3.12.2018 Tampereen Sulkavuoressa on alkutalven aikana käynnistetty räjäytystyöt kallion louhimiseksi maan uumeniin rakennettavaa jätevedenpuhdistamoa varten. Louhinnan etenemistä ympäristövaikutuksineen seurataan tarkasti. Keskuspuhdistamoa varten on tehty Sulkavuoressa maastotöitä jo viime keväästä. Kallion päältä on poistettu puusto ja maa-ainekset. Aluetyöt pihoja varten valmistuvat jouluun mennessä, mutta pilaantuneiden maiden poisto vanhalta kaatopaikka-alueelta jatkuu vielä keväällä. Samaan aikaan YIT Infra Oy:n toteuttaman alueurakan viimeisten vaiheiden kanssa YIT Rakennus Oy on aloitellut louhintaurakkaa. Ensin on tehty avolouhintaa Sulkavuoressa ja Koivistonkylän Prisman läheisyyteen tulevan huoltotunnelin päässä.

Lue lisää

Marraskuu 2018 vk 48

Euroopan investointipankki (EIB) on päättänyt myöntää Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle 150 miljoonan euron luoton hankkeen toteuttamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää Sulkavuoren keskuspuhdistamoon, siirtoviemäreihin, viemäritunneleihin ja jäteveden pumppaamoihin. (27.11.2018)

Lue lisää

Yleisötilaisuus 16.10.2018

Sulkavuoressa alkaviin louhintoihin liittyen järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 16.10. klo 17-19. Tilaisuus järjestetään lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle Tredu – Koivistontiellä (Koivistontie 31). Lisää aiheesta voi lukea tiedotteesta sivulla: http://www.keskuspuhdistamo.fi/2018/10/03/sulkavuorta-aletaan-louhia-lahiviikkoina/

Lue lisää

Sulkavuorta aletaan louhia lähiviikkoina

3.10.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on valinnut ensimmäisen louhintaurakkansa tekijäksi YIT Rakennus Oy:n. 7,5 miljoonan arvoinen Louhinta 1 -urakka alkaa lokakuun aikana ja kestää ensi vuoden elokuun loppuun. – Ensin tehdään avolouhintaa niin Sulkavuoressa kuin Prisman lähistölle tehtävän huoltoaukon ympäristössä. Samoin suoritetaan suojaverhoinjektointi, jonka tarkoituksena on estää pinnalta tulevien vesien pääsy tunnelitiloihin. Loka-marraskuussa käynnistetään varsinaiset louhintatyöt, Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo. Louhinta 1 kattaa puhdistamolouhinnasta vajaat 20 prosenttia. Kallion sisään tehdään tässä vaiheessa lähinnä ajotunneleita noin 40 metrin syvyyteen asti.

Lue lisää

Lempääläntie kapenee Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen ajaksi

Lempääläntien muutokset – Tiedote ja kartta (Pdf, 912 kt)   11.9.2018 Lempääläntie (tie nro 130) kavennetaan kaksikaistaiseksi syyskuun aikana noin 400 metrin matkalta Tampereella Koivistonkylän ja Lakalaivan välisellä alueella. Kavennus alkaa Koivistonkylän Prisman lähistöltä, ja nelikaistaisena tie jatkuu taas moottoritien ylittävän sillan jälkeen Lakalaivaa kohti mentäessä. Järjestely pysyy tällaisena, kunnes Sulkavuoreen rakennettava Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo valmistuu vuodenvaihteessa 2023-2024. Sulkavuoressa aloitetaan vuoden vaihteessa louhintatyöt. Ensiksi tehdään kuitenkin liikennejärjestelyjä noin kuukauden verran ja tämän jälkeen louhintaa valmistelevia maanrakennustöitä. Koivistonkylän Prisman kohdalle tulevan

Lue lisää

Kuulutus koskien lunastuslupaa alueilla Rantaperkiö ja Rautaharkko

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee lunastuslain (29.7.1977/603) mukaista lunastuslupaa uuden jätevedenpuhdistamon tarvitsemien viemäritunneleiden rakentamista ja käyttämistä varten. Käytöstä poistuvalta Viinikanlahden puhdistamolta jätevedet johdetaan paineviemärillä Vihilahteen, josta ne siirretään edelleen kallioviemärillä Sulkavuoreen. Raholan jätevedenpuhdistamon jätevedet johdetaan samaiseen Sulkavuoreen johtavaan kallioviemäriin Rantaperkiönkadun pystykuilua käyttäen. Lempäälän, Vesilahden ja Tampereen eteläisten kaupunginosien jätevedet johdetaan kallioviemäriin Veturinkadun pystykuilua käyttäen. Puhdistettu jätevesi siirretään Sulkavuoren puhdistamolta kallioon louhittavaa purkutunnelia pitkin Vihilahteen, missä se siirretään Pyhäjärven pohjaan asennettavaan purkuviemäriin ja johdetaan purkupaikkaan. Kallioviemärien kokonaispituus on noin 3 kilometriä,

Lue lisää