Ajankohtaista

Yleisötilaisuus 16.10.2018

Sulkavuoressa alkaviin louhintoihin liittyen järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 16.10. klo 17-19. Tilaisuus järjestetään lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle Tredu – Koivistontiellä (Koivistontie 31). Lisää aiheesta voi lukea tiedotteesta sivulla: http://www.keskuspuhdistamo.fi/2018/10/03/sulkavuorta-aletaan-louhia-lahiviikkoina/

Lue lisää

Sulkavuorta aletaan louhia lähiviikkoina

3.10.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on valinnut ensimmäisen louhintaurakkansa tekijäksi YIT Rakennus Oy:n. 7,5 miljoonan arvoinen Louhinta 1 -urakka alkaa lokakuun aikana ja kestää ensi vuoden elokuun loppuun. – Ensin tehdään avolouhintaa niin Sulkavuoressa kuin Prisman lähistölle tehtävän huoltoaukon ympäristössä. Samoin suoritetaan suojaverhoinjektointi, jonka tarkoituksena on estää pinnalta tulevien vesien pääsy tunnelitiloihin. Loka-marraskuussa käynnistetään varsinaiset louhintatyöt, Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo. Louhinta 1 kattaa puhdistamolouhinnasta vajaat 20 prosenttia. Kallion sisään tehdään tässä vaiheessa lähinnä ajotunneleita noin 40 metrin syvyyteen asti.

Lue lisää

Lempääläntie kapenee Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen ajaksi

Lempääläntien muutokset – Tiedote ja kartta (Pdf, 912 kt)   11.9.2018 Lempääläntie (tie nro 130) kavennetaan kaksikaistaiseksi syyskuun aikana noin 400 metrin matkalta Tampereella Koivistonkylän ja Lakalaivan välisellä alueella. Kavennus alkaa Koivistonkylän Prisman lähistöltä, ja nelikaistaisena tie jatkuu taas moottoritien ylittävän sillan jälkeen Lakalaivaa kohti mentäessä. Järjestely pysyy tällaisena, kunnes Sulkavuoreen rakennettava Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo valmistuu vuodenvaihteessa 2023-2024. Sulkavuoressa aloitetaan vuoden vaihteessa louhintatyöt. Ensiksi tehdään kuitenkin liikennejärjestelyjä noin kuukauden verran ja tämän jälkeen louhintaa valmistelevia maanrakennustöitä. Koivistonkylän Prisman kohdalle tulevan

Lue lisää

Kuulutus koskien lunastuslupaa alueilla Rantaperkiö ja Rautaharkko

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee lunastuslain (29.7.1977/603) mukaista lunastuslupaa uuden jätevedenpuhdistamon tarvitsemien viemäritunneleiden rakentamista ja käyttämistä varten. Käytöstä poistuvalta Viinikanlahden puhdistamolta jätevedet johdetaan paineviemärillä Vihilahteen, josta ne siirretään edelleen kallioviemärillä Sulkavuoreen. Raholan jätevedenpuhdistamon jätevedet johdetaan samaiseen Sulkavuoreen johtavaan kallioviemäriin Rantaperkiönkadun pystykuilua käyttäen. Lempäälän, Vesilahden ja Tampereen eteläisten kaupunginosien jätevedet johdetaan kallioviemäriin Veturinkadun pystykuilua käyttäen. Puhdistettu jätevesi siirretään Sulkavuoren puhdistamolta kallioon louhittavaa purkutunnelia pitkin Vihilahteen, missä se siirretään Pyhäjärven pohjaan asennettavaan purkuviemäriin ja johdetaan purkupaikkaan. Kallioviemärien kokonaispituus on noin 3 kilometriä,

Lue lisää

Puunkaatotöitä Sulkavuoressa Lempääläntien reunassa

Tampereen kaupunki tekee puunkaatotöitä Lempääläntien reuna-alueella Keskuspuhdistamo-hankkeen toimeksiannosta. Puuta raivataan tulevan puhdistamon huoltotunnelin suuaukon kohdalta korkeajännitelinjan eteläpuolelta. Tarkoitus on myöhemmin vuoden vaihteessa alkaa louhia huoltotunnelia keskuspuhdistamon tuleviin maanalaisiin tiloihin. Puuston raivaus alkaa viikolla 33 ja kestää arviolta kaksi viikkoa. Lisätietoja; projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka, 040 566 3564  

Lue lisää

Hajuja Sulkavuoren pilaantuneiden maiden kunnostusurakasta

29.6.2018 Keskuspuhdistamohankkeen pilaantuneiden maiden kunnostus- ja alueurakkaa teettää sekä Tampereen kaupunki että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamon osuus urakasta kohdistuu puhdistamon louhintoja valmistelevaan työhön (eli kallioalueen puhdistamiseen) sekä piha- ja liikennealueiden rakentamiseen. Tampereen kaupungin osuus käsittää pilaantuneiden maiden kunnostustyöt kallioalueen reunasta itään päin; alueelle vuosikymmenien saatossa ajetut jätteet ja lietteet siirretään urakka-alueen itä-osaan, pakataan ja peitetään, jonka jälkeen alueella on turvallista liikkua ja esim. hajuhaittoja ei pääse leviämään enää ympäristöön. Urakka on aloitettu kuluvan vuoden huhti-toukokuussa ja se on tarkoitus

Lue lisää

Keskuspuhdistamolle rakennuslupa

14.6.2018 Tampereen Sulkavuoreen muutaman vuoden sisällä nousevan keskuspuhdistamon rakennuslupa on myönnetty. Lupa mahdollistaa sekä jäteveden puhdistamiseen käytettävien luolatilojen rakentamisen että maanpäällisten rakennusten pystyttämisen. Suurhanke on muutenkin reippaassa myötätuulessa, sillä kesän aluksi saatiin myös vesilain mukainen lupa rakentaa Raholan jätevedenpuhdistamon ja Haikan välinen paineviemäri Pyhäjärven pohjaan. Raholan, Vihilahden ja Lempäälän puhdistamot lakkautetaan, kun Sulkavuoreen valmistuu loppuvuodesta 2023 modernia tekniikkaa käyttävä ja suurien vesimäärien puhdistukseen kykenevä laitos. Sulkavuoren keskuspuhdistamon ympäristölupa on niin ikään myönnetty, mutta Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt siihen liittyvän valituksen;

Lue lisää

Biokaasulaitoksen suunnittelija on valittu

13.6.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Watrec Oy ovat solmineet suunnittelusopimuksen Sulkavuoreen tulevan biokaasulaitoksen suunnittelusta. Suunnittelutyöt alkavat välittömästi ja valmistuvat kesään 2019 mennessä. Keskuspuhdistamo rakentaa biokaasulaitoksen Sulkavuoreen tiedote 12.4.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen (oikealla) ja Watrec Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suvilampi allekirjoittivat sopimuksen.

Lue lisää

Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaalla alkaa ilta- ja yötyöt 29.5.2018

29.5.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaa-alueella alkaa tiistaina 29.5.2018 ilta- ja yötyöt klo 17:30–03:00. Tällä halutaan varmistaa alueurakan pysyvän aikataulussa. Töihin kuuluu kaivuu- ja kuljetustyöt Sulkavuorelta Hylliniitynkadun meluvalliin ja Postitorvenkadun ja Särkijärvenkadun kulmaukseen rajautuvalle välivarastoalueelle. Ilta- ja yötyöt jatkuvat arviolta viiden viikon ajan. Työt päiväaikaan jatkuvat normaalisti. Ilta- ja yövuoron vahvuuteen kuluu yksi kaivinkone ja kolme kuorma-autoa. Illalla ja yöllä tehtäviä töitä tehdään vain poikkeustilanteissa erikseen pyydettävällä luvalla rakennuttajalta ja ympäristönsuojeluviranomaisilta. Ilta- ja yötyöt eivät vaadi käytännössä poikkeustoimenpiteitä kesän valoisana aikana, johon

Lue lisää