Ajankohtaista

Keskuspuhdistamon siirtoviemäritöitä Nuolialantiellä

Keskuspuhdistamon siirtoviemärityöt siirtyvät seuraavaksi Nuolialantien varteen. Viettoviemäriä rakennetaan Härmälään ja Rantaperkiöön 1,5 kilometrin matkalle Leirintäkadun ja Sarankulmankadun väliselle osuudelle. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Ensimmäisessä vaiheessa kaadetaan puita työmaan alueella. Asennettavan putken halkaisija on yksi metri. Kun samaan kaivantoon asennetaan myös muita putkia, tarvitaan melko leveä kaivanto. Työturvallisuuden takia kaivannon reunat tuetaan, mutta kokonaisuudessaan kaivanto on viitisen metriä leveä. Puut pitää poistaa kaivannon kohdalta, mutta myös jonkin matkaa kaivannon ulkopuolelta. ”Katupuita

Lue lisää

Keskuspuhdistamon ja kuntien vesihuoltolaitosten välinen sopimus hyväksymiskierroksella

Kuntalaiset ovat jatkossakin oman kuntansa vesihuoltolaitoksen asiakkaita ja kukin vesihuoltolaitos laskuttaa omia asiakkaitaan. Keskuspuhdistamo laskuttaa kuntien vesihuoltolaitoksia liittymis- ja käyttösopimuksen perusteella. Tämä sopimus on parhaillaan osakaskuntien vesihuoltolaitosten hyväksyttävänä, ja suurimmassa osassa jo hyväksyttykin. Sopimuksessa määritellään hinnan muodostuminen ja yhteistoiminnan käytännöt keskuspuhdistamon toimintavaiheessa.

Lue lisää

Jätevedet käsittelyyn uuteen Sulkavuoren keskuspuhdistamoon kesällä 2025

Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisille töille varataan enemmän aikaa kuin aiemmin on kaavailtu. Tästä syystä urakoitsijoille tullaan varaamaan työaikaa lokakuussa alkavissa urakkakilpailutuksissa niin, että jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Urakkakokonaisuus sisältää kolme projektinjohtourakkaa, joiden valmistuttua uusi keskuspuhdistamo on valmis käyttöönotettavaksi. Sulkavuoren keskuspuhdistamohanke on suurimpia jätevedenpuhdistamoinvestointeja, mitä Suomessa on toteutettu. Vajaan vuoden aikana kilpailutettavat urakat sisältävät mm. rakennustekniset työt, prosessitekniset työt ja laiteasennukset sekä instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakat. Tavoitteena on, että sopimukset tehdään kesäkuussa 2021. Varsinaisesti urakat päästään aloittamaan työmaalla alkuvuodesta 2022.

Lue lisää

Tunnelilouhinnan paineaallot tuntuvat Vihilahden ympäristössä

16.6.2020 Keskuspuhdistamon louhinnan paineaallot tuntuvat voimakkaimmin Hatanpäällä, kun louhin-taurakka Vihilahdessa etenee varsinaiseen tunnelilouhintaan. Lähimmissä taloissa vaikutukset ovat voimakkaimmat, mutta räjäytystyön äänet ja paineaallot purkautuvat ja leviävät suuaukolta ympäristöön sääolosuhteista riippuen välillä kauemmaksikin. Sulkavuoren keskuspuhdistamon toisessa louhintaurakassa louhitaan varsinaiset puhdistamotilat kallion sisälle Sulkavuoreen ja tulo- ja purkuviemäritunnelit Vihilahden ja Sulkavuoren välille. Viemäritunnelit louhitaan Vihilahdesta käsin Hatanpään koulun, Rautaharkon asuinalueen, ratapihan ja moottoritien alitse Sulkavuoreen. Kun suuaukolta päästään syvemmälle, tunneleiden yläpuolella on kalliokantta noin 20 metriä. Kallion päällä on vielä muuta maapeitettä

Lue lisää

Keskuspuhdistamo käynnistää kolme seuraavaa viemärityömaata

20.5.2020 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toteutukseen liittyvät paineviemäriurakat alkavat lähiviikkoina Raholan, Härmälän sekä Hatanpään suunnilla. Härmälässä ja Hatanpäällä työmaat aiheuttavat väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Härmälä Härmälänojan ja Leirintäkadun välistä paineviemärilinjaa aletaan rakentaa jo ensi viikolla. Kyseessä on keskuspuhdistamon, Tampereen kaupungin sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhteisurakka. Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi siirtoviemäriputkea lähes kilometrin matkalle. Paineviemärit ovat halkaisijaltaan 800 mm. Samassa yhteydessä asennetaan noin 330 metrin matkalle vesijohtoa ja saneerataan kevyen liikenteen väylää varsinkin Leirintäkadun päässä. Urakka valmistuu pääosin kuluvan vuoden aikana. Joi-tain viimeistelytöitä tehdään mahdollisesti

Lue lisää

Keskuspuhdistamon louhintatyöt laajenevat Vihilahteen

8.4.2020 Vuodenvaihteessa käynnistynyt Sulkavuoren keskuspuhdistamon toisen louhintaurakan tunnelilouhinta alkaa Vihilahdesta kohti Sulkavuorta. Urakoitsija Skanska Infra Oy on alkuvuoden aikana perustanut työmaan myös Vihilahteen. Tunneleiden louhintaa valmisteleva porapaalutus on saatu valmiiksi ja varsinainen tunnelilouhinta alkaa. – Louhinnat alkavat huhtikuun aikana. Aloitamme avolouhinnoilla, ja kallion sisään siirrytään kesäkuussa, vastaava työnjohtaja Lauri Harri Skanska Infra Oy:stä kertoo. Vihilahdesta louhitaan kohti Sulkavuorta viemäritunnelit, joista toisessa jätevesi siirtyy uuteen puhdistamoon ja toisessa puhdistettu vesi johdetaan Vihilahteen ja edelleen purkuputkessa Pyhä-järveen. Louhintatyöhön liittyvät räjäytykset ajoitetaan Vihilahdessa

Lue lisää

Keskuspuhdistamon siirtoviemäriurakat jatkuvat – Hatanpäänkadulla kaadetaan puita

17.3.2020 Hatanpäänkadulla käynnistyy kesällä yhteisurakka, jossa rakennetaan Keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä sekä Sähkölaitoksen kaukojäähdytysputkistoja, uudistetaan vesihuoltoa ja tehdään katurakenteiden maanlaisia töitä. Yhteisurakassa ovat mukana Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi, Tampereen Sähkölaitos Oy sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Rakennustöitä tehdään Hatanpäänkadulla välillä soutukeskus-Hatanpään puistokuja sekä Vihilahdenkujan alkupäässä (PV7). Työt alkavat puiden kaadolla maaliskuun aikana. Katualueelta poistetaan katupuita ja Vihilahdenkujalta pienpuustoa ja pensaita. Katupuiden poisto tehdään maalis-huhtikuun aikana. Varsinaiset rakennustyöt lähtevät käyntiin näillä näkymin kesäkuussa. Työt valmistuvat vuoden 2021 aikana. Keskuspuhdistamohankkeessa rakennetaan siirtoviemäreitä yhteensä 12,5

Lue lisää

Sulkavuoressa tehdään räjäytystöitä ajoittain myös maan pinnalla

7.2.2020 Vuodenvaihteessa käynnistynyt Sulkavuoren keskuspuhdistamon toinen louhintaurakka etenee pääosin kallion sisässä, mutta varapoistumiskuilujen kohdilla Sulkavuoressa töitä tehdään ajoittain myös maan pinnalla. Melua ja tärinöitä seurataan suunnitelman mukaan. Puhdistamotiloista maan pinnalle johtaa varapoistumistiet eli ns. exit-kuilut. Varapoistumisteitä on yhteensä kuusi, joista kolme puhkaistaan mäen päälle. Maan pinnalle kuilun kohdalle tulee erillinen rakennus ja ajoyhteys. Kuilujen avo- ja kuilulouhintatyöt aloitetaan viikolla 7. Työt jatkuvat eri kuilujen kohdilla vaiheittain vuoden 2020 aikana. Työt aloitetaan exit-kuilusta numero 3. ”Kuilun päällä tehtäviä avolouhintoja on lupa

Lue lisää

Keskuspuhdistamolle vuoden 2019 Y-tekopalkinto

Toimitusjohtajamme Timo Heinonen vastaanotti Pirkanmaan Yhdyskuntatekniikan Yhteistyöryhmä ry:n Keskuspuhdistamo-hankkeelle myöntämän Y-tekopalkinnon vuosittaisen Maanrakennuspäivän yhteydessä. Uusi keskusjätevedenpuhdistamo on usean kunnan yhteishanke, jossa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Yhteistyöryhmä järjestää vuosittain Maanrakennuspäivän TAMKissa ja tilaisuudessa palkitaan merkittävä infra-alan ympäristöteko. Palkinnon saajaa valitessaan raati tarkasteli hankkeiden ja toimijoiden ympäristöasioiden, kierrätyksen ja hiilijalanjäljen huomioon ottamista. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Keskuspuhdistamo-hankkeen toteutus mahdollistaa uutta rakentamista keskusta-alueelle ja edistää tällä tavoin kestävää kaupunkikehitystä. Kalliopuhdistamon louhetta hyödynnetään Tampereen kaupungin hankkeissa suunnitelmallisesti ja uuden

Lue lisää

Keskuspuhdistamon louhintaurakka käynnistyy myös Vihilahdessa

Vuodenvaihteessa käynnistynyt Sulkavuoren keskuspuhdistamon mittavin louhintaurakka näkyy ja kuuluu Tampereella. Sulkavuoren lisäksi työt alkavat nyt myös Vihilahdessa. Porapaalutus on Vihilahden ensimmäinen työvaihe. Töitä tehdään ensin maan pinnalla ja poraamisen ääni kuuluu lähiympäristössä.  Sulkavuoressa ensimmäisessä vaiheessa kallioon louhittiin sisään- ja ulosmenotunnelit sekä huoltotunneli. Kokonaislouhintamäärästä toteutui vajaa 20 %. Joulukuun alussa käynnistyi toinen louhintaurakka, jossa urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Tässä urakassa louhitaan maanalaiset prosessitilat Sulkavuoressa ja tehdään puhdistamon kallionvastaisia betonirakenteita. Lisäksi urakkaan kuuluu siirtoviemäritunneleiden louhiminen Sulkavuoren ja Vihilahden välille. Vihilahdessa tunnelin

Lue lisää