Aluetiedotteet: Partola-Härmälänoja

Rakentamisen vaihe: päättynyt

ELY-keskuksen, Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin yhteisurakassa parannettiin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennejärjestelyjä Tampereen ja Pirkkalan alueella Sarankulmassa ja Partolassa. Samassa urakassa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy asennutti kaksi vierekkäistä paineviemäriä Partolan ja Härmälänojan väliselle osuudelle.

Työt ovat päättyneet. Keskuspuhdistamon osalta työt aloitettiin kesäkuussa 2019 ja kohde valmistui helmikuussa 2020. Urakassa asennettiin kaksi rinnakkaista 800 mm halkaisijaltaan olevaa siirtoviemäriputkea (PE PN10 SDR17) 600 metrin matkalle.