Rahola

Tilanne: Työt päättyneet

Raholassa on helmikuussa 2024 valmistunut toinen Keskuspuhdistamo -hankkeen jätevedenpumppaamoista. Toinen toteutetaan Viinikanlahteen ja se valmistuu vuoden 2024 aikana.

Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2022. Tontin viimeistelytyöt tehdään vuoden 2024 aikana.

Raholan pumppaamon kautta jätevedet johdetaan Sulkavuoreen läntiseltä Tampereelta ja Ylöjärveltä. Pirkkalan jätevedet johdetaan nykyisinkin puhdistettaviksi Raholaan, mutta jatkossa osa niistä käännetään Keskuspuhdistamon siirtoviemäriin jo Pirkkalan puolella.

Pumppaamolta jätevedet johdetaan ensin Pyhäjärven alitse ja Naistenmatkantien ja Nuolialantien vartta pitkin Rantaperkiönkadulla sijaitsevan pudotuskaivon kautta Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Siirtoviemäreiden suunnittelussa (sijoittelussa) on huomioitu mahdollinen raitiotien reitti Pirkkalan suuntaan.

Pumppaamoon on toteutettu aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmät. Käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja pumppaamo on varustettu mm. varavoimakoneella ja painelinjat on kahdennettu. Hajukaasut käsitellään aktiivihiilisuodattimella.

 

Yleiskuva valmiista Raholan pumppaamosta iltavalaistuksessa