Rahola

Tilanne: Työt käynnissä

Raholassa on rakenteilla uusi jätevedenpumppaamo. Keskuspuhdistamo-hankkeessa rakennetaan kaksi jätevedenpumppaamoa. Toinen toteutetaan Viinikanlahteen.

Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2022 ja urakka valmistuu 2024. Vuoden 2022 aikana tehdään maanrakennus- ja perustustöitä. Tulevan pumppaamon kohdalla tehdään jonkun verran louhintaa ja mahdollisesti myös pienimuotoista murskausta.

Rakennustarvikkeet ja -osat kuljetetaan rakennuspaikalle Kaarilankadun kautta. Sellaiset kuljetukset, jotka eivät mahdu tulemaan Kaarilankadun sillan ali, kuljetetaan Simolankadun kautta.

Tontin viimeistelytyöt tehdään vuoden 2025 aikana.

Havainnekuva Raholan jätevedenpumppaamosta, etelän puoleinen julkisivu.
Havainnekuva Raholan jätevedenpumppaamosta, etelän puoleinen julkisivu.

 

Ajankohtaista 13.7.2023

Rakennus-, koneisto- ja putkistoasennukset ovat pieniä viimeistelyjä vaille valmiit. Sähkö- ja LVI-asennuksia tehdään parhaillaan. Loppusyksystä alkaa pumppaamon koekäyttö, kun automaatioasennukset on saatu valmiiksi.

 


Urakoitsija: Nyab Finland Oy, Tatu Ilmasti, puhelin 040 779 8041, tomi.holtta@skarta.fi

Rakennuttaja: Ramboll CM, Jouni Saranpää, puhelin 050 561 0442, jouni.saranpaa@ramboll.fi


 

Raholan pumppaamon kautta johdetaan jätevedet Sulkavuoreen läntiseltä Tampereelta ja Ylöjärveltä. Pirkkalan jätevedet johdetaan nykyisinkin puhdistettaviksi Raholaan, mutta jatkossa osa niistä käännetään Keskuspuhdistamon siirtoviemäriin jo Pirkkalan puolella.

Pumppaamolta jätevedet johdetaan ensin Pyhäjärven alitse ja Naistenmatkantien ja Nuolialantien vartta pitkin Rantaperkiönkadulla sijaitsevan pudotuskaivon kautta Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Siirtoviemäreiden suunnittelussa (sijoittelussa) on huomioitu mahdollinen raitiotien reitti Pirkkalan suuntaan.

Pumppaamoon rakennetaan aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmät. Käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja pumppaamo on mm. varustettu varavoimakoneella ja painelinjat on kahdennettu. Hajukaasut käsitellään aktiivihiilisuodattimella.