Naistenmatkantie

Tilanne: Työt käynnissä

Siirtoviemäriosuus Haikasta Partolaan (PV2) on kokonaispituudeltaan noin 2 900m. Rakennettava viemäriosuus alkaa Satamakadun pumppaamon vierestä, kesällä 2021 valmistuneiden siirtoviemärilinjojen päästä.

Alkuosa, noin 550 m, rakennetaan Haikkaan peltoalueelle. Suurin osa, noin 2 350 m, rakennetaan Naistenmatkantien eteläpuolella olevan kevytliikenneväylän alle, likimain Haikan grillin ja Partolan Lidlin väliselle osuudelle. Partolan päässä on jo valmiina Härmälän läpi tuodun siirtoviemäriosuuden päät, joihin nyt rakennettava osuus yhdistetään.

Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2022 ja ne valmistuvat kesäkuussa 2023.

Viimeistelytöitä tehdään jo urakan kuluessa, jotta koko siirtoviemäriosuus ei ole työmaa-aluetta koko urakan ajan.

Työt aloitettiin Haikasta peltoalueelta. Kesän 2022 aikana työt etenivät Naistenmatkantien vartta kohti Partolaa Killonvainiontielle asti. Kevytliikenneväylä ja muut ajoratajärjestelyt on linjan alkupäässä palautettu liikenteelle. Työt etenevät Killonvainiontieltä eteenpäin kohti Partolaa. Urakan on tarkoitus valmistua kesällä 2023.

Rakennustyö aiheuttaa kevyelle liikenteelle poikkeusjärjestelyjä Naistenmatkantien varressa eteläpuoliselle kevytliikenneväylälle. Tällä hetkellä kevyt liikenne on siirretty Naistenmatkantien pohjoispuolelle välillä Killonvainiontie – Pakkalantie.

 

 


 

Urakoitsija: Infra Kiri Oy, Janne Hautamäki, puh. 040 197 5748, janne.hautamäki@infrakiri.fi

Valvoja: Sitowise Rakennuttajat Oy, Anssi Pöllänen, puh 044 427 9083, anssi.pollanen@sitowise.com