Naistenmatkantie

Tilanne: Työt käynnissä

Siirtoviemäriosuus Haikasta Partolaan on kokonaispituudeltaan noin 2 900m. Rakennettava viemäriosuus alkaa Satamakadun pumppaamon vierestä, kesällä 2021 valmistuneiden siirtoviemärilinjojen päästä.

Alkuosa, noin 550 m, rakennetaan Haikkaan peltoalueelle ja suurin osa, noin 2 350 m, Naistenmatkantien eteläpuolella olevan kevytliikenneväylän alle, likimain Haikan grillin ja Partolan Lidlin väliselle osuudelle. Partolan päässä on jo valmiina Härmälän läpi tuodun siirtoviemäriosuuden päät, joihin nyt rakennettava osuus yhdistetään.

Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2022 ja ne valmistuvat kesäkuussa 2023.

Viimeistelytöitä tehdään jo urakan kuluessa, jotta koko siirtoviemäriosuus ei ole työmaa-aluetta koko urakan ajan.

Työt käynnissä: Työt aloitettiin Haikasta peltoalueelta. Kesän aikana siirtoviemärityö etenee Naistenmatkantien vartta kohti Partolaa. Tavoitteena on, että ennen koulujen alkua putkilinjat on asennettuna Killontorintien ohi Partolan suuntaan mentäessä.  Rakennustyö aiheuttaa kevyelle liikenteelle poikkeusjärjestelyjä Naistenmatkantien varressa.

 


 

Urakoitsija: Infra Kiri Oy, Janne Hautamäki, puh. 040 197 5748, janne.hautamäki@infrakiri.fi

Valvoja: Sitowise Rakennuttajat Oy, Anssi Pöllänen, puh 044 427 9083, anssi.pollanen@sitowise.com