Viimeistelyurakat: Rahola, Viinikanlahti, Vihilahti

Tilanne: Työt käynnissä