Hatanpää

Tilanne: Työt päättyneet

Kartalla on osoitettu Hatanpään alueen siirtoviemärilinjat PV6, PV7, PV8 ja PV10.

Hatanpään alueella on valmiina neljä linjaosuutta; siirtoviemärit Viinikanlahti – Hatanpäänkatu (PV6), Hatanpäänkatu – Hatanpään puistokuja (PV7), Vihilahdenkuja yhteisrakentamishanke (PV8) ja Vihilahden alittava siirtoviemäriosuus (PV10).

PV6 rakennettiin nykyisen Viinikan jätevedenpuhdistamon tontilta Soutukeskukselle asti ja osuus valmistui vuonna 2020. PV7 osuus käsitti Soutukeskuksen ja Hatanpään puistokujan välisen  linjaosuuden ja tällä osuudella Keskuspuhdistamon työt saatiin valmiiksi 2021. PV8 valmistui syksyllä 2022. Osuus käsitti siirtoviemärin Vihilahdenkujan puolivälistä Vihiojanlahden rantaan. Samassa urakassa Tampereen kaupunki teki hulevesiviemäriä ja paransi kevyen liikenteen väylää. Kaikille osuuksille asennettiin 2 x 1000 mm halkaisijaltaan olevat putket. PV10 Siirtoviemäri Vihilahti -urakassa asennettiin 150 metrin matkalle kaksi 1000 mm halkaisijaltaan olevaa putkea. Paineviemäriputket asennettiin ponttiseinillä tuettuun kaivantoon järven pohjan alapuolelle. Samassa urakassa Tampereen Vesi rakennutti alueelle viemäritöitä sekä mm. kaksi kaivoa. Lahdenperänkadun suunnasta tulevat jätevedet tullaan myöhemmin kääntämään liitoskaivon kautta tuloviemäritunnelin pudotuskaivoon. Urakka valmistui 2023.