Hatanpää

Tilanne: Työt käynnissä

Kartalla on osoitettu Hatanpään alueen siirtoviemärilinjat PV6, PV7, PV8 ja PV10.

Valmistuneet osuudet:

Hatanpään alueella on valmiina kolme linjaosuutta; siirtoviemärit Viinikanlahti – Hatanpäänkatu (PV6), Hatanpäänkatu – Hatanpään puistokuja (PV7) ja Vihilahdenkuja yhteisrakentamishanke (PV8).

PV6 rakennettiin nykyisen Viinikan jätevedenpuhdistamon tontilta Soutukeskukselle asti ja osuus valmistui vuonna 2020. PV7 osuus käsitti Soutukeskuksen ja Hatanpään puistokujan välisen  linjaosuuden ja tällä osuudella Keskuspuhdistamon työt saatiin valmiiksi 2021. PV8 valmistui syksyllä 2022. Osuus käsitti siirtoviemärin Vihilahdenkujan puolivälistä Vihiojanlahden rantaan. Samassa urakassa Tampereen kaupunki teki hulevesiviemäriä ja paransi kevyen liikenteen väylää. Kaikille osuuksille asennettiin 2 x 1000 mm halkaisijaltaan olevat putket.

Käynnissä: Hatanpään ja Vihilahden ympäristöön sijoittuu vielä kaksi siirtolinjaurakkaa; Pyhäjärven pohjaan asennettavan purkuputken (PL9) rakentaminen ja Vihilahden alittavan siirtoviemäriosuuden (PV10) rakentaminen. Molemmat urakat ovat alkaneet huhtikuussa 2023.

Purkuputkiurakasta (PL9) löytyy tarkemmat tiedot kohdasta Vihilahti .

 

PV10 Siirtoviemäri Vihilahti

PV10-urakassa asennetaan 150 metrin matkalle kaksi kappaletta 1000 mm halkaisijaltaan olevaa putkea. Samassa urakassa Tampereen Vesi rakennuttaa alueelle omia vesijohto- ja viemäritöitä.

Ensimmäisenä työvaiheena tehtiin paineviemärin rakentamiseen liittyviä ponttiseinän asennus-, nosto- ja paalutustöitä. Parhaillaan on käynnissä putken vesistönalitusosuuden asennustyöt. Asennus tehdään työsillalta käsin. Putket asennetaan ponttiseinillä tuettuun kaivantoon järven pohjan alapuolelle. Putket painotetaan betonipainoilla ja peitetään murskeella. Maa-ainesten ja murskeen ajot työmaalle kulkevat Lahdenperänkadun kautta. Mahdollista pölyä estetään kulkureittien suolauksella ja puhdistuksella.

Putkien asennuksen jälkeen kaivannon ponttiseinät puretaan ja poistetaan vesistöstä. Viimeiseksi puretaan työsilta kaikkine materiaaleineen. Töiden päätytyttä ranta-alueet ennallistetaan. Puiston puoleinen väliaikainen kevyenliikenteen väylä ennallistetaan vanhaan sijaintiinsa ennen talven tuloa.

Joistain työvaiheista saattaa aiheutua melua. Meluavia töitä tehdään epäsäännöllisin väliajoin vain arkisin klo 7:00 – 18:00 aikavälillä 17.4. – 30.10.2023.

 

Urakoitsijan yhteystiedot:

Resolum Oy
työpäällikkö Jari-Matti Lehto, puh. 040 507 7150
sähköposti: jari-matti.lehto@resolum.fi

 

Valvojan yhteystiedot:

Ramboll CM Oy
Henri Paasonen, puh 040 546 7411