Aluetiedotteet: Rantaperkiö ja Rautaharkko (pudotuskaivot)

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Rantaperkiönkadulle rakennetaan pudotuskaivo, jonka kautta Raholan jätevedenpumppaamon suunnasta tulevat jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin ja edelleen Sulkavuoren keskuspuhdistamolle. Veturikadulle tehdään myös pudotuskaivo, jonka kautta Lempäälän suunnasta tulevat jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin. Vihilahteen rakennettavan pudotuskaivon kautta Viinikanlahden jätevedenpumppaamolta tulevat jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin.

Käynnissä: Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivot rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa kesän 2021 aikana osana Louhinta 2 -urakkaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa maan pinnalta porataan putket kallioon louhittuun viemäritunneliin.

Työn toisessa vaiheessa rakennetaan kaivorakenteet porattujen putkien yläpäihin, muutaman metrin katutason alapuolelle. Toisen vaiheen rakentamiselle ei ole vielä tarkkaa aikataulua, mutta työ tehdään kuitenkin vuoden 2021 loppuun mennessä. Pudotuskaivojen rakenteet jäävät kokonaisuudessaan maanpinnan alapuolelle.

Työn ajaksi liikenne katkaistaan Veturikadulla ja liikenteelle osoitetaan kiertoreitti. Myös Rantaperkiönkadulla on rakentamisen ajaksi osoitettu väliaikaiset liikennejärjestelyt.

Ensimmäisen vaiheen työt Rantaperkiönkadulla valmistuvat heinä-elokuussa ja Veturikadulla elo-syyskuussa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urakoitsija: Skanska Infra Oy, Lauri Harri, puh. 0400 695 668

Valvoja: Sitowise Rakennuttajat Oy, Henri Luhtala, puh. 045 1067 602 ja Harri Vehola, puh 040 7508 564

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________