Aluetiedotteet: Rantaperkiö ja Rautaharkko (pudotuskaivot)

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Rantaperkiönkadulle rakennetaan pudotuskaivo, jonka kautta Raholan jätevedenpumppaamon suunnasta tulevat jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin ja edelleen Sulkavuoren keskuspuhdistamolle. Veturikadulle tehdään myös pudotuskaivo, jonka kautta Lempäälän suunnasta tulevat jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin. Vihilahteen rakennettavan pudotuskaivon kautta Viinikanlahden jätevedenpumppaamolta tulevat jätevedet johdetaan tuloviemäritunneliin.

Käynnissä: Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivot rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe tehtiin osana Louhinta 2 -urakkaa. Siinä porattiin maan pinnalta putket kallioon louhittuun viemäritunneliin.

Työn toisessa vaiheessa rakennetaan kaivorakenteet porattujen putkien yläpäihin, muutaman metrin katutason alapuolelle. Pudotuskaivojen rakenteet jäävät kokonaisuudessaan maanpinnan alapuolelle. Tämä vaihe tehdään osana siirtoviemäriurakka Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5).

Työn ajaksi liikenne katkaistaan Veturikadulla ja liikenteelle osoitetaan kiertoreitti. Myös Rantaperkiönkadulla on rakentamisen ajaksi osoitettu väliaikaiset liikennejärjestelyt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urakoitsija: Resolum Oy, yhteyshenkilö: Henri Pykälämäki, puh. 040 671 7368

Valvoja: Ramboll CM Oy, yhteyshenkilöt: Elina Posti, puh. 040 683 6862, Tatu Hoikkala, puh. 050 309 7598

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________