Aluetiedotteet: Nuolialantie

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Nuolialantien varteen sijoittuu kaksi siirtoviemäriosuutta; PV4 ja VV5. Näitä siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan Rantaperkiönkadun pudotuskaivoon ja siitä edelleen maanalaisessa tuloviemäritunnelissa Sulkavuoreen.

Valmis osuus: Siirtoviemäriosuudella Härmälänojalta Leirintäkadulle (PV4) työt aloitettiin kesäkuussa 2020 ja saatiin valmiiksi marraskuussa 2020. Urakassa asennettiin kaksi paineviemäriä lähes kilometrin matkalle. Paineviemärit ovat halkaisijaltaan 800 mm. Viemärilinja kulkee osan matkaa tien pohjoispuolella ja osan tien eteläpuolella. Paineviemärit asennettiin kevyen liikenteen väylän alle ja puistokäytävälle. Samassa yhteisurakassa tehtiin vesijohtotöitä Tampereen Vedelle ja kevyen liikenteen väylän parantamista sekä valaistus-, ja liikennevalotöitä Tampereen kaupungille.

Työt käynnissä: VV5 Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle -osuuden linjaus kulkee alkumatkan Nuolialantien pohjoispuolella ja K-market Härmälän kohdalta itään kadun eteläpuolella. Viettoviemärin linjapituus on 1,5 km. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Työmaat aiheuttavat liikennejärjestelyjä pääasiassa Nuolialantien kevyelle liikenteelle. Nuolialantien kevyen liikenteen väylistä on käytettävissä töiden aikana vain toinen puoli. Reitti vaihtelee työtilanteen mukaan Nuolialantien puolelta toiselle.

Urakkaan kuuluvat myös Leirintäkadun purkukaivon sekä Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivorakenteiden rakennustyöt.

Työt aloitettiin elokuun viimeisellä viikolla 2021. VV5 -siirtoviemäriosuuden työt valmistuvat kesällä 2022.

Ajankohtaista: Urakka on siirtymässä Talvitien ja Nuolialantien risteysalueen läheisyyteen ja urakoitsija sulkee Nuolialantien eteläpuolisen Talvitien risteyksen. Bussipysäkki Talvitie 2517 on myös töiden takia pois käytöstä (linkki Nyssen tiedotteeseen) . Järjestelyt tehdään 24.1.2022 ja risteys ja pysäkki on pois käytöstä noin kuukauden ajan.

 


Urakoitsija: Resolum Oy, yhteyshenkilö: Henri Pykälämäki, puh. 040 671 7368

Valvoja: Ramboll CM Oy, yhteyshenkilöt: Elina Posti, puh. 040 683 6862