Aluetiedotteet: Nuolialantie

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Nuolialantien varteen sijoittuu kaksi siirtoviemäriosuutta; PV4 ja VV5. Näitä siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan Vihilahteen ja sieltä edelleen maanalaisessa siirtoviemäritunnelissa Sulkavuoreen.

Valmis osuus: Siirtoviemäriosuudella Härmälänojalta Leirintäkadulle (PV4) työt aloitettiin kesäkuussa 2020 ja saatiin valmiiksi marraskuussa 2020. Urakassa asennettiin kaksi paineviemäriä lähes kilometrin matkalle. Paineviemärit ovat halkaisijaltaan 800 mm. Viemärilinja kulkee osan matkaa tien pohjoispuolella ja osan tien eteläpuolella. Paineviemärit asennettiin kevyen liikenteen väylän alle ja puistokäytävälle. Samassa yhteisurakassa tehtiin vesijohtotöitä Tampereen Vedelle ja kevyen liikenteen väylän parantamista sekä valaistus-, ja liikennevalotöitä Tampereen kaupungille.

Tulevat työt: VV5 Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle -osuuden linjaus kulkee alkumatkan Nuolialantien pohjoispuolella ja K-market Härmälän kohdalta itään kadun eteläpuolella. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Työmaat aiheuttavat liikennejärjestelyjä pääasiassa Nuolialantien kevyelle liikenteelle. Nuolialantien kevyen liikenteen väylistä on käytettävissä töiden aikana vain toinen puoli. Reitti vaihtelee työtilanteen mukaan Nuolialantien puolelta toiselle.

Varsinainen rakennustyö alkaa arviolta kesäkuussa 2021. Ensimmäisenä työvaiheena työmaan tieltä on kaadettu puita maaliskuussa 2021. VV5 -siirtoviemäriosuuden työt valmistuvat vuoden 2022 kesään mennessä.