Aluetiedotteet: Nuolialantie

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Nuolialantien varteen sijoittuu kaksi siirtoviemäriosuutta; PV4 ja VV5. Näitä siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan Vihilahteen ja sieltä edelleen maanalaisessa siirtoviemäritunnelissa Sulkavuoreen.

Valmis osuus: Siirtoviemäriosuudella Härmälänojalta Leirintäkadulle (PV4) työt aloitettiin kesäkuussa 2020 ja saatiin valmiiksi marraskuussa 2020. Urakassa asennettiin kaksi paineviemäriä lähes kilometrin matkalle. Paineviemärit ovat halkaisijaltaan 800 mm. Viemärilinja kulkee osan matkaa tien pohjoispuolella ja osan tien eteläpuolella. Paineviemärit asennettiin kevyen liikenteen väylän alle ja puistokäytävälle. Samassa yhteisurakassa tehtiin vesijohtotöitä Tampereen Vedelle ja kevyen liikenteen väylän parantamista sekä valaistus-, ja liikennevalotöitä Tampereen kaupungille.

Työt käynnissä: VV5 Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle -osuuden linjaus kulkee alkumatkan Nuolialantien pohjoispuolella ja K-market Härmälän kohdalta itään kadun eteläpuolella. Viettoviemärin linjapituus on 1,5 km. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Työmaat aiheuttavat liikennejärjestelyjä pääasiassa Nuolialantien kevyelle liikenteelle. Nuolialantien kevyen liikenteen väylistä on käytettävissä töiden aikana vain toinen puoli. Reitti vaihtelee työtilanteen mukaan Nuolialantien puolelta toiselle.

Urakkaan kuuluvat myös Leirintäkadun purkukaivon sekä Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivorakenteiden rakennustyöt.

Työt aloitettiin elokuun viimeisellä viikolla 2021. VV5 -siirtoviemäriosuuden työt valmistuvat kesällä 2022.

 


Urakoitsija: Resolum Oy, yhteyshenkilö: Henri Pykälämäki, puh. 040 671 7368

Valvoja: Ramboll CM Oy, yhteyshenkilöt: Elina Posti, puh. 040 683 6862, Tatu Hoikkala, puh. 050 309 7598