Aluetiedotteet: Nuolialantie

Rakentamisen vaihe: päättynyt

Nuolialantien varteen asennettiin kaksi paineviemäriä. Paineviemärit ovat halkaisijaltaan 800 mm. Viemärilinja kulkee osan matkaa tien pohjoispuolella ja osan tien eteläpuolella (kartalla linja PV4). Paineviemärit asennettiin kevyen liikenteen väylän alle ja puistokäytävälle. Näitä siirtoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan Vihilahteen ja sieltä edelleen maanalaisessa siirtoviemäritunnelissa Sulkavuoreen.

Samassa yhteisurakassa tehtiin vesijohtotöitä Tampereen Vedelle ja kevyen liikenteen väylän parantamista sekä valaistus-, ja liikennevalotöitä Tampereen kaupungille.

Työt ovat valmiit. Työt aloitettiin kesäkuussa 2020 ja saatiin valmiiksi marraskuussa 2020. Nuolialantien pohjoispuolelle, Härmälänojan ja Leirintäkadun välille rakennettiin siirtoviemäriä lähes kilometrin matkalle.