Aluetiedotteet: Rahola-Satamakatu siirtoviemäri (Pyhäjärvi)

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Pyhäjärven pohjaan asennetaan kaksi halkaisijaltaan 800 mm paineviemäriputkea Raholasta Pirkkalan Satamakadulle asti. Putket upotetaan putkipainojen avulla järven pohjaan. Paineviemäriurakka valmistuu pääosin vuoden 2020 aikana. Joitain viimeistelytöitä tehdään vielä keväällä 2021. Kun uusi Sulkavuoren keskuspuhdistamo otetaan käyttöön, nykyinen Raholan jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä. Nykyisen puhdistamon lähistölle rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo.

Vesistöosuuden molemmissa päissä ruoppaukset ja louhinnat on saatu valmiiksi. Siirtoviemäriputket Raholasta Haikkaan ovat nyt Pyhäjärven pohjassa. Putkien sijainti on tarkistettu viistokaikuluotaamalla ja sukeltaja on lisäksi varmistanut sen. Putkille on tehty myös painekokeet onnistuneesti.

Käynnissä: Seuraavia työvaiheita ovat vielä maanpäälliset peitto- ym. siistimistyöt ja putkien ympärystäytöt ruopatuilla osuuksilla suojaverhojen sisällä. Putkiin asennetaan vielä lisäpainotuksia jäiden lähdettyä. Nämä työvaiheet tehdään kesään 2021 mennessä.

Jäällä liikkujien tulee olla varovaisia työmaan läheisyydessä.

 

_________________________________________________________________________

Urakoitsija: Lopen Maa ja Vesirakenne Oy, yhteyshenkilö Tarmo Toivonen, puh. 040 744 7859
Valvoja: Tamrap Oy, yhteyshenkilö Markus Laakso, puh. 040 152 7095