Aluetiedotteet: Rahola-Satamakatu siirtoviemäri (Pyhäjärvi)

Rakentamisen vaihe: aktiivinen

Pyhäjärven pohjaan asennetaan kaksi halkaisijaltaan 800 mm paineviemäriputkea Raholasta Pirkkalan Satamakadulle asti. Putket upotetaan putkipainojen avulla järven pohjaan. Paineviemäriurakka valmistuu pääosin vuoden 2020 aikana. Joitain viimeistelytöitä tehdään mahdollisesti vielä keväällä 2021. Kun uusi Sulkavuoren keskuspuhdistamo otetaan käyttöön, nykyinen Raholan jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä. Nykyisen puhdistamon lähistölle rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo.

Käynnissä: Vesistöosuuden molemmissa päissä ruoppaukset ja louhinnat on saatu valmiiksi. Raholan rannassa putkiletkojen hitsaus ja painotus saatiin valmiiksi marraskuun alussa. Putkiletkoja asennetaan parhaillaan Pyhäjärven pohjaan. Putkien asennus saadaan tehtyä joulukuun loppuun mennessä.

Haikan päässä ruopatut massat kuivatetaan läheisellä pellolla ennen poiskuljetusta, joka tapahtuu tällä tietoa talven aikana. Raholan puoleisen rannan kaivetut massat ovat määrältään vähäisempiä.

Pyhäjärvessä kelluvat putkiletkat on merkitty lipuilla ja hämärän aikana valoilla.

Upotuksen jälkeen tehdään painekokeet molemmille linjoille, maanpäälliset peitto- ym. siistimistyöt ja putkien ympärystäytöt ruopatuilla osuuksilla suojaverhojen sisällä. Nämä työvaiheet tehdään vuoden vaihteen jälkeen 2021.


Urakoitsija: Lopen Maa ja Vesirakenne Oy, yhteyshenkilö Tarmo Toivonen, puh. 040 744 7859
Valvoja: Tamrap Oy, yhteyshenkilö Markus Laakso, puh. 040 152 7095